Vlasnici infrastrukturnih objekata ne moraju plaćati rente za zemljište

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, utvrdila i Parlamentu BiH uputila autentično tumačenja članka 75. Zakona o građevinskom zemljištu. Riječ je o naknadama za korištenje građevinskog zemljišta i drugih naknada za izgradnju infrastrukturnih objekata (nadzemna ili podzemna elektroenergetska i PTT mreža, vodovod, kanalizacija, itd.) čije plaćanje zahtijevaju neke lokalne zajednice.

Prema autentičnom tumačenju Zakona o građevinskom zemljištu, obveza plaćanja naknade za korištenje građevinskog zemljišta (rente) nikako se ne odnosi na vlasnike infrastrukturnih objekata, jer oni uvećavaju pogodnosti koje određeno zemljište pruža korisniku. To zemljište se ne može smatrati prostorom i ne zauzima stvarnu korisnu površinu.

Kako je obrazloženo, JP Elektroprivreda BiH d. d. Sarajevo vodi upravne postupke i sporove u svezi plaćanja naknada za izgrađenu elektrodistributivnu mrežu. Naime, općine izmjenama svojih odluka pokušavaju naknade ugovoriti dugoročno, odnosno obvezati Elektroprivredu BiH na kontinuirano plaćanje u postupku izgradnje novih, kao i za već izgrađene mreže. To ne samo što bitno uvećava troškove izgradnje i priključenja, već dovodi u pitanje cjelokupan postupak razvitka elektrodistributivne mreže, priopćeno je iz Vlade.

Vlada  je na jučerašnjoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, donijela i Uredbu o dopuni Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju.

Dopuna se odnosi na omogućavanje angažmana pravnika u radu stručnog odbora, što olakšava primjenu ne samo Uredbe, već i drugih propisa u praksi.

Pored ostalih uslova, angažovani pravnik mora imati najmanje deset godina iskustva u struci.

ekapija

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close