Vlada FBiH se zadužuje 22,44 mil KM kod IBRD-a

Vlada Federacije BiH donijela je odluku o prihvatanju zaduženja FBiH po Sporazumu drugog programskog kredita između BiH i Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), u iznosu od 22,44 mil EUR, što iznosi 60%ukupno odobrenih sredstava za BiH.
Sredstva su namijenjena za pružanje podrške budžetima za provođenje reformi unapređenja poslovnog ambijenta u BiH na osnovu olakšanja pokretanja poslovnih djelatnosti, pojednostavljivanja investicionih procedura u oblasti inspekcije i gradnje, te pojednostavljivanje procesa prekogranične trgovine, saopšteno je iz Vlade FBiH.
Kredit je odobren sa rokom otplate od 25 godina i desetogodišnjim grejs periodom.
Realizujući dogovor sa penzionerskim udruženjima u FBiH, federalna Vlada je juče na sjednici u Sarajevu produžila do kraja 2015. godine važenje odluke o subvencionisanju troškova električne energije za socijalno najugroženije kategorije stanovništva.

Vlada je Agenciji za privatizaciju u FBiH dala saglasnost za prodaju objekta Vila “Bosanka” u Hrvatskoj.
Doneseno je nekoliko odluka i rješenja iz oblasti kadrovske politike, a jednom od njih je za direktora Federalne uprave Civilne zaštite, nakon provedene konkursne procedure, postavljen Fahrudin Solak.
Na jučerašnjoj sjednici prezentovan je konačni izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja za 2013. godinu Vlade FBiH i usvojen Pregled mjera i aktivnosti po preporukama iz ovog izvještaja, kao i Plan aktivnosti do kraja ove godine.
Vlada FBiH je usvojila informaciju Agencije za privatizaciju u FBiH o izjašnjenju kantonalnih tužilaštava o počinjenim krivičnim djelima u postupku privatizacije i poslovanja privrednih subjekata.
Glavni sekretarijat Vlade FBiH zadužen je da od kantonalnih tužilaštava, koja to još nisu učinila, zatraži hitno dostavljanje izvještaja o počinjenim krivičnim djelima u vezi sa postupkom privatizacije ili poslovanja privrednih subjekta, prenosi.

Indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close