Video: Švedski ambasador i žene načelnice iz BiH u Visokom

Općina Visoko u saradnji s Ambasadom Kraljevine Švedske i međunarodnom kooperativnom agencijom Saveza holandskih općina VNG International, danas je organizovala sastanak na temu “Predstavljanje projekta ICLD i lična iskustva Načelnice Općine Visoko”.

Na radnom sastanku, svoje učešće uzeli su NJ.E., Ambasador Kraljevine Švedske u BiH gdin. Fredrik Schiller, Nj.E., Konzul Kraljevine Švedske u BiH gdin. Pelle Person, projekt menadžer u Ambasadi Kraljevine Švedske u BiH (SIDA), gdin. Mario Vignjević, projekt menadžer u Cacity Development of Municipal Associations (CDMA), gđa. Biserka Šarkanović i gđica.Bojana Sekulić, kao i sve Načelnice Općina u Bosni i Hercegovini.

Načelnica Općine Visoko, nakon sastanka izrazila je zadovoljstvo zbog vrlo dobrih i prijateljskih odnosa Bosne i Hercegovine i Švedske. Također, Načelnica Amra Babić je istaknula doprinos Kraljevine Švedske u razvijanju demokratije i promocije položaja žena u politici, te se zahvalila za podršku Švedske našoj zemlji u procesu europskih i euroatlantskih integracija, koja se posebno ogleda u konkretnim projektima intenzivne razvojne saradnje.

NJ.E., Ambasador Kraljevine Švedske u BiH gdin. Fredrik Schiller izrazio je zahvalnost za uspješnu dosadašnju saradnju, te istakao da će Kraljevina Švedska i u budućnosti podržavati učešće žena u politici.

Tokom sastanka, predstavljen je ICLD projekt i učešće Načelnice Amre Babić u programu “Lokalni politički lideri – Jačanje žene u politici” kao jedine predstavnice iz Bosne i Hercegovine. Također, predstavljene su druge komponente ICLD seminara i Programa općinske saradnje (Municipal Partnership Program), kao i prakse koje bi se mogle primijeniti u BiH. Prezentirani su i SIDA-ini planovi, te mogućnosti saradnje s institucijama Kraljevine Švedske.

ICLD je međunarodni Centar za lokalnu demokratiju i predstavlja neprofitnu organizacija koja ima za cilj promociju lokalne demokratije u državama s niskom i srednjom stopom prihoda. Također, ICLD radi na omogućavanju realizacije općinskih partnerstava i provođenju programa međunarodne obuke, te pruža savjetodavnu podršku SIDA-i u programima lokalne demokratije i vladine samouprave. SIDA finansira ICLD-ove programe, koji pokrivaju tri glavna područja: Znanje i razvoj kapaciteta, Općinska partnertsva i Međunarodni programi obuke i tako nastoji smanjiti siromaštvo, uglavnom kroz promociju demokracije i demokratskih procesa na lokalnom nivou.

magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close