Video: Skupština NK Bosna – Faruk Ihtijarević, predsjednik Upravnog odbora

Danas je NK Bosna dobio novu rukovodnu garnituru koja bi trebala osigurati stabilnije uslove za rad i djelovanje kluba – konsolidovati finasijsku prazninu i osigurati igrački kadar iz resursa Općinske nogometne lige Visoko.

Novi predsjednik Skupštine NK Bosna je Šaćir Čelebić:

Nazdorni odbor NK Bosna: Halim Zukić, predsjednik i potpredsjednici Madžid Avdagić i Fuad Softić.


Za predsjednika Upravnog odbora izabran je Faruk Ihtijarević i članovi: Ferid Hadžijakupović, Adis Hajlovac, Mirza Laletović,  Goran Andrijanić, Nermin Kadrić, Mirza Semić, Elvedin Hadžiahmetović, Faruk Bajrić, Senad Jahić i Anes Pajević.

Načelnica općine Visoko Amra Babić:

www.magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close