Video: Amra Babić, općinska načelnica odgovara na Saopćenje za javnost JKP “Gradska groblja”

U video izvještaju donosimo izjavu općinske načelnice Amre Babić sa današnje press konferncije u povodu Saopćenja za javnost JKP “Gradska groblja” Visoko.
Javnu polemiku između izvršne vlasti – osnivača i javnog preduzeća je inicirao dopis iz Federalnog Pravobranilaštva (akt u PDF-u).

“Općinska načelnica niti tumači niti analizira presude nadležnih sudova, niti je za to ovlaštena. U datom saopćenju doslovno je prenesena kvalifikacija iz presude” – Amra Babić (izjava za medije)

Historijat javne polemike:

Prvo Saopćenje iz Općine

Na adresu općinske načelnice stigao je akt  Federalnog pravobranilaštva br: I-2393/12 od 11.3.2013. g. kojim se traži realizacija pravosnažne presude  Općinskog suda u Zenici br: 43 O Ps 045656 11 Ps od 9.01.2012. koja je potvrđena i postala pravosnažna presudom Kantonalnog suda u Zenici br: 43 O Ps 045656 12 Pž od 07.12.2012. g. protiv tuženog JKP «Gradska groblja» Visoko,  a zbog neosnovanog bogaćenja.

Tuženi iznos je 1.202.148,69 KM sa zakonskom zateznom kamatom počev od 27.03.2009. g. pa do isplate, a sve u roku od  30 dana.

Saopćenje za javnost JKP “Gradska groblja”

“Nakon podnošenja tužbe nadležnom sudu i otpočinjanja prvostupanjskog postupka, te nakon, po našem mišljenju, ključnog svjedočenja gospodina Amora Mašovića, predsjedavajućeg – dopredsjedavajućeg tadašnje Federalne komisije za nestale osobe, koji je i sam pred nadležnim sudom nedvosmisleno potvrdio osnovanost zahtjeva i obavezu organa FBiH da na adekvatan način snose troškove smještaja i čuvanja exhumiranih tijela , Općinski sud u Sarajevu je ovaj spor okončao Presudom u korist JKP „Gradska gorblja” Visoko.

Epitet „neosnovanog” u konkretnom slučaju bi značio da je i navedena sudska presuda okarakterizirana kao neosnovana, te se s toga JKP „Gradska groblja” Visoko usteže od bilo kakvih daljih kvalifikacija u tom pogledu.
Smatramo se obaveznim javnost informirati i o činjenici, da se između ostalog, radi i o još uvijek neokončanom sudskom predmetu, obzirom da je JKP „Gradska groblja” Visoko ovim povodom  podnijelo Apelaciju Ustavnom sudu BiH, smatrajući da mu je u ovom NAKNADNOM  sudskom postupku, prije svega, povrijeđeno pravo na pravično suđenje, a podrazumijeva se da odluka Ustavnog suda BiH može u cijelosti izmijeniti trenutačnu situaciju , što se od ove apelacije opravdano i očekuje.

Smatramo ključnim istaći da nikada i ničim nije osporeno da je JKP „Gradska groblja” Visoko vršilo smještaj i čuvanje exhumiranih neidentificiranih žrtava genocida sa područja općine Srebrenica, čije je iskopavanje i expertizu vršio ICTY i to u periodu od 14.11.1998.do 21.04.2000.godine, i to samo u slučaju ICTY (Haškog tribunala) se radilo o tačno 2705 exhumiranih neidentificiranih žrtava genocida, dok smještaj i čuvanje posmrtnih ostataka koji su exhumirani na drugim lokalitetima nije ni bilo predmetom ovog spora.

Obzirom da termin „neosnovanog bogaćenja” ukazuje da je neko naplatio uslugu koju nikada nije izvršio, prednji navod dovoljno demantira samu kvalifikaciju.

Obzirom da se u proteklom vremenskom intervalu manje-više i potvrdilo da su gotovo svi bilo spremni demonstrirati „svoju bol za žrtvama” (misleći naravno na institucije vlasti), ali s  druge strane nisu bili spremni prihvatiti svoje obaveze koje su imali prema tim žrtvama , obzirom da su, s pravom možemo reći, OVA TIJELA SAMO U VISOKOM (TAČNIJE U JKP „GRADSKA GROBLJA” Visoko) BILA SMJEŠTENA I ČUVANA NA DOSTOJAN NAČIN , U PROSTORIMA I SA OPREMOM NAMJENSKI NABAVLJENOM I INSTALIRANOM ZA TE NAMJENE, A NE PO BARAKAMA, STARIM MAGACINIMA, TUNELIMA I SLIČNIM MJESTIMA , smatramo potrebnim citirati dio Presude Općinskog suda u Sarajevu u kojem se navodi: „UTOLIKO VIŠE ČUDI PONAŠANJE TUŽENE (FEDERACIJA BIH) U OVOJ PRAVNOJ STVARI, ISTICANJEM VELIKOG BROJA ZAKONOM DOZVOLJENIH ALI NEARGUMENTIRANIH PRIGOVORA , POGOTOVO U OVAKVOM PREDMETU GDJE SE RADI O TROŠKOVIMA SMJEŠTAJA LJUDI KOJI SU ŽRTVE RATA I KOJI SU ZASLUŽILI DA BUDU SAHRANJENI NA DOSTOJANSTVEN NAČIN, BEZ VOĐENJA SUDSKIH POSTUPAKA I PREBACIVANJA OBAVEZA SMJEŠTAJA SA JEDNE NA DRUGU STRANU”.

Obzirom da je objavljivanjem saopćenja o „neosnovanom bogaćenju” zasigurno nanesena velika šteta ugledu ovog Preduzeća , bez nastojanja da se u prethodnom kontaktu od strane JKP „Gradska groblja” Visoko obrazloži cijeli slučaj nadamo se da će ovo saopćenje za javnost doprinijeti objektivnom infromiranju naših sugrađana.

Da je ovo Preduzeće na bilo kakav način zloupotrijebilo svoj angažman u procesu exhumacija , zasigurno bi već do sada naišlo na osudu svih udruženja koja predstavljaju porodice žrtava, sa naročitim naglaskom na „Majke enklava Srebrenica i Žepa” , te se zasigurno ne bi desilo da je u svim proteklim godinama (što je slučaj i sa 2013.godinom) organizacija dostojnog ukopa žrtava u Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari i na drugim lokalitetima upravo povjerena JKP „Gradska groblja” Visoko.”

www.magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close