Vareš: Elektroprivreda BiH planira da gradi pet minihidroelektrana

U općini Vareš 11. novembra je održan sastanak između članova Uprave za kapitalna ulaganja JP “Elektriprivreda BiH”, Ministarstva poljoprivrede, vodopriverede i šumarstva ZDK i lokalne zajednice. Na sastanku se razgovaralo o izgradnji pet minihidrocentrala na području Vareša, saopćeno je na sajtu općine.
U razgovoru član Uprave Besim Imamović je rekao da EP BiH želi da pokaže svoju društvenu odgovornost i da pomogne ovoj lokalnoj zajednici.

– Općina Vareš ima dobre hidropotencijale, a s druge strane znamo u kako teškoj situaciji se nalazi općina. Ovo nisu projekti koji omogućavaju zapošljavanje, ali kroz kapitalna ulaganja i projekte prijateljskog okruženja koje imamo u planu realizirati, vratit će se određena sredstva općini kroz koncesione naknade, a to će na neki način posredno pomoći u tom dijelu.

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ZDK Smajić je rekao da je lokalna zajedniica već dala saglasnost na neke od projekta.

– Tačnije za tri projekta već imamo izdate vodne saglasnosti i nema nikakvih prepreka da se ide u daljnju realizaciju. Za ova tri projekta mi ćemo predložiti Vladi ZDK da izda suglasnost za pokretanje postupka i možemo očekivati vrlo brzo realizaciju – rekao je Smajić.

– Realizacijom ovih projekata planirano je da se na rijeci Stavnji izgradi još jedna, a na rijeci Tribiji tri mini hidrocentrale – dodao je Smajić.

Indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close