Vakufska banka potonula u gubitak od 1,9 miliona KM

Vakufska banka Sarajevo završila je prvo polugodište 2013. godine sa gubitkom od 1,95 miliona KM, nakon [to je u sitom periodu prošle godine poslovala pozitivno sa 228 hiljada KM dobiti, pokazuje nerevidirani poslovni izvještaj objavljen u dnevnoj štampi.

Banka je u prvom polugodištu 2013. ostvarila neto prihode od kamata u iznosu od 3,4 miliona KM, što je manje nego u istom periodu lani kada su ovi prihodi iznosili 3,8 miliona KM. Neto prihodi od naknada i provizija iznosili su 2,2 miliona KM i smanjeni su budući da su istom periodu 2012. godine iznosili 2,4 miliona KM.
Dobitak banke iz poslovanja iznosio je 5,6 miliona KM i manji je nego lani kada je iznosio 6,2 miliona KM. banka je imala troškove rezervisanja u iznosu od 7,4 miliona KM u odnosu na 11,0 miliona KM u prvom polugodištu 2012. Gubitak iz osnova rezervisanja iznosio je 2,3 miliona KM u odnosu na 5,3 miliona KM u prethodnom periodu
Vakufska banka ima kapital od 49.5 miliona KM,  dok je ukupna neto aktiva sa 30. junom 2013. godine iznosila 269.6 miliona KM i veća je nego u istom prošlogodišnjom periodu za oko 23 miliona KM.
Banka ima 227 zaposlenih, a vlasnici više od 5% vrijednosnih papira su BFSE Holding BV Amsterdam, Fabrika duhana Sarajevo, Mahmal Investment Company Ltd., Hifa Oil d.o.o. Tešanj.

indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close