Upravni odbor Federalnog fonda za pomoć nastradalim: Krenula pomoć prema krajnjim korisnicima

Na jucerasnjoj (trećoj) sjednici Upravnog odbora Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH, održanoj u Mostaru, kojoj je predsjedavao premijer FBiH Nermin Nikšić, koji je po funkciji i predsjednik Upravnog odbora, direktor Fonda Jasmin Jaganjac podnio je informaciju o dosadašnjim aktivnostima na registraciji i radu Fonda.

Kako je navedeno, Fond je rješenjem o registraciji upisan u sudski registar Općinskog suda u Sarajevu 3.9.2014. godine.

Od Federalnog ministarstva pravde je 8.9.2014. godine dobijeno Rješenje za odobrenje izrada pečata i štembilja, te su preuzeta dva pečata i dva štembilja Fonda, a od Službe za statistiku Kantona Sarajevo Rješenje o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti.

Porezna uprava FBiH, Kantonalni porezni ured Sarajevu je, također 8.9.2014. godine, izdao Uvjerenje o poreznoj registraciji Fonda, a UNION Banka d.d. Sarajevo otvorila namjenske i račun za redovno poslovanje Fonda.

Realizirana je Odluka Upravnog odbora od 4.9.2014. godine o usmjeravanju 4.000.000 konvertibilnih maraka prema općinama, te su sredstva za 36 općina doznačena 15.9.2014. godine. Bit će potpisani tripartitni ugovori o korištenju sredstava između ovlaštenih predstavnika Fonda (direktor), Općine (načelnik), te krajnjeg korisnika, što je propisano Zakonom.

Trenutno Fond čeka da premijeri vlada Tuzlanskog i Zeničko-dobojskog kantona, zajedno sa predstavnicima općina, riješe pitanje lokacije-terena za izgradnju novih zamjenskih kuća oštećenih klizištima, čime bi bila omogućena realizacije odluka od 4.9.2014. godine o usmjeravanju vladama ovih kantona po 1.000.000 KM.

U fazi je priprema projekta obnove puta prema Željeznom polju, za što je, također, odvojeno 1.000.000 KM.

Kad je riječ o Odluci Upravnog odbora Fonda o usmjeravanju sredstava u iznosu od 2.000.000 KM za pomoć privrednim subjektima (maksimalni iznos od 2.000 KM po subjektu), očekuje se da premijeri kantona pripreme korisnike i tripartitne ugovore.

Upravni odbor danas je izrazio zabrinutost sporošću općina kojima su već prebačena sredstva Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima, a još nisu pripremile tripartitne ugovore, od čijeg potpisivanja zavisi raspodjela pomoći krajnjim korisnicima. Stoga će Upravni odbor poslati pisma s urgencijom da ovaj posao što prije bude okončan i da počne obnova uništenog i oštećenog stambenog fonda.

www.magazinplus.eu – vlada f bih

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close