M plusOglasiVisoko

Upozorenje za građane o postupanju u slučaju snježnih padavina

UPOZORENJE ZA GRAĐANE O POSTUPANJU
U SLUČAJU SNJEŽNIH PADAVINA

U skladu sa članom 41. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine FBiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10) predviđene su mjere lične i uzajamne zaštite građana koje predstavljaju najmasovniji oblik pripremanja i organizovanog učešća građana u zaštiti i spašavanju

Pod ličnom zaštitom se podrazumijeva da je svaki građanin dužan poduzeti maksimalne mjere i aktivnosti da zaštiti sebe, članove svoje porodice i svoju imovinu.

Pod uzajamnom zaštitom se podrazumijeva međusobna, solidarna pomoć koja podrazumijeva da građanin pruži pomoć i drugim kojima je ta pomoć potrebna.

Preventivne mjere za domaćinstva u slučaju sniježnih padavina

U slučaju sniježnih padavina osnovno je da pratite vremensku prognozu, posmatrate uslove i budete spremni odgovoriti u datom trenutku.

Kao vlasnik ili korisnik stambenog ili poslovnog prostora dužni ste redovno i pravovremeno održavati čistim od snijega ili poledice prostore ispred svog objekta ili parcele.

Također, voditi računa kada uklanjate snijeg da ne blokirate staze susjedima.

Sugerišemo vlasnicima vozila da vode računa o parkiranju vozila na lokalnim saobraćajnicama radi lakšeg čišćenja snijega zaduženim službama za taj rad.

Vlasnicima poljoprivrednih objekata sugerišemo da skinu snijeg sa voćki, te vrše kontinuirano skidanje snijega sa plastenika i svih poljoprivrednih objekata da bi se spriječilo njihovo oštećenje.

Posebno skrećemo pažnju da vodite računa o čišćenju neizoliranih električnih vodova koji predstavljaju opasnost po život.

Za čišćenje snijega ili leda s krova vašeg objekta savjetujemo da angažujete stručne osobe kako nebi ugrozili svoje živote i živote drugih jer je to veoma opasan posao.

Molimo Vas da prilikom pozivanja i traženja pomoći tačno kažete mjesto i adresu stanovanja i saopštite stadij prirodne nepogode, a za sve to vam sugerišemo bitne brojeve na području općine Visoko:

Općina: 032-732-500​ SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE
Općinska služba CZ: 735-700​
Vatrogasna služba:123 ili 737-500 
Policijska uprava: 122 ili 738 555​
Dom zdravlja: 124 ili 738-777

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close