Visoko

Čišćenje i zimsko održavanje gradskih i nerazvrstanih lokalnih cesta

Obavijest za javnost

Općina Visoko je potpisala ugovore za pružanje usluga čišćenja i zimskog održavanja gradskih i nerazvrstanih lokalnih cesta za sezonu 2018/19. sa slijedećim izvođačima:

– JKP “Visoko“ d.o.o. Visoko – pružanje usluga čišćenja i zimskog održavanja gradskih ulica
– „Atlas – D“ d.o.o. Visoko – pružanje usluga čišćenja i zimskog održavanja cesta na području Moštra
– „Mušinbegović gradnja“ d.o.o. Visoko – pružanje usluga čišćenja i zimskog održavanja cesta na područjima: Buci i Gračanica

Zimsko održavanje javnih saobraćajnica se sprovodi u skladu s Operativnim programom radova na održavanju prohodnosti gradskih ulica, lokalnih i nerazvrstanih cesta na području općine Visoko za 2018/2019. godinu, uz angažovanje vozila i radne snage.

Obzirom na kapacitete i opremljenost preduzeća za obavljanje poslova zimske službe, te činjenicu da je proteklih dana intenzivno padao snijeg, molimo građane svih naseljenih mjesta sa područja općine Visoko da vršiocima poslova zimske službe pruže svaku pomoć u smislu da obavezno u što kraćem roku sa kolovoza cesta i trotoara uklone sva parkirana vozila, eventualne deponije materijala i druge stvari i građevine ostavljene na kolovozima i trotoarima cesta koje mogu biti prepreka za kvalitetno čišćenje snijega i leda.

Na raščišćavanju putnih paravaca, trenutno je angažovana slijedeća mehanizacija :

1. JKP Visoko trenutno čisti grad sa 4 mašine i to mali traktor čisti trotoare, veliki traktor čisti parking prostore, angažovan je unimog vozilo, a MAN kamion čisti gradske ulice i 10 ljudi je angažovano na čišćenju pješačkih prelaza

2. Atlas- D d.o.o. trenutno na terenu je angažovala 2 mašine na putnim pravcima u narednom periodu biti će angažovana i dodatna mehanizacija

3. Mušinbegović gradnja doo Visoko je trenutno na terenu angažovala 5 vozila na čišćenju putnih pravaca i to 3 kamiona i 2 unimoga. Putni pravci I prioriteta su prohodni, a radi se trenutno na ostalim pravcima.

Općina Visoko je angažovala Civilnu zaštitu, Profesionalnu vatrogasnu jedinicu „Visoko“ i mjesne zajednice na čišćenju terena.

Napominjemo da je članom 50. i 52. Odluke o komunalnom redu („Sl. glasnik općine Visoko, broj: 9/18) između ostalog propisano da su za uklanjanje snijega i leda sa trotoara i prilaza uz zgrade i leda sa krovova zgrada, odgovorni vlasnici ili korisnici zgrada, stanova ili poslovnih prostora, zatim da je prilikom uklanjanja snijega i leda, iste zabranjeno odlagati i bacati na trotoare i kolovoz saobraćajnica

U tom smislu, molimo građane i pravne subjekte da u skladu s odredbama naprijed navedene Odluke očiste kolske i pješačke pristupe prema svojim stambenim i poslovnim objektima, ne ugrožavajući pri tome javne saobraćajnice.

Ovim putem obavještavamo građane općine Visoko da sve eventualne probleme nastale na putnim pravcima uslijed sniježnih padavina mogu prijaviti Službi za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke na dežurni broj telefona:

061/ 361 809 kontakt osoba: Faruk Mušinbegović.

Važna obavijest

Obavještavamo građane općine Visoko da je održavanje regionalnih putnih pravaca R 445 Kakanj-Ilijaš i R 443 Visoko-Kiseljak u nadležnosti Kantonalne Direkcije za ceste Zeničko-dobojskog kantona, a što obuhvata gradske ulice: Gornje Rosulje, Mule Hodžića, Kralja Tvrtka, Branilaca i Sarajevska.

Navedene dionice regionalnih putnih pravaca održava firma “Mušinbegović gradnja” d.o.o Visoko.

Općina Visoko je uputila urgenciju Direkciji za ceste Zeničko-dobojskog kantona da hitno osigura uslove za prohodnost pomenutih regionalnih pravaca posebno kroz gradsko jezgro.

Press Općine Visoko 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close