BiHPrivreda

UPFBiH: Zbog spornog člana privreda oštećena za više od milijardu KM

Udruženje poslodavaca u FBiH (UPFBiH) smatra da je neophodno što prije  izmijeniti član 94. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost (PDV), odnosno brisati tačku D navedenog člana da bi se omogućilo zaključivanje bilateralnog sporazuma o primjeni principa reciprociteta pri povratu PDV-a s 12 zemalja, kao što su Hrvatska, Slovenija, Švicarska, Turska, Italija, Mađarska, Slovačka, Češka.

“Sporna odredba glasi: “Dostaviti dokaz o izvozu dobara”. Ovo znači da kada stranac, koji na službenom putu ima troškove smještaja u hotelu u BiH, da bi ostvario pravo na povrat PDV-a mora dokazati da je uslugu noćenja izvezao, što je nemoguće. Ili, kako će strani kamion koji je kupio gorivo u BiH dokazati da je gorivo izvezao, ili kako će stranac koji je učesnik neke konferencije u BiH za koju mora platiti kotizaciju  dokazati da je kotizaciju izvezao.Dakle, ova odredba je prije svega apsolutno neprimjenjiva u praksi, totalno nelogična i potpuno van vremena, a istovremeno, ništa slično ne poznaje legistativa niti jedne države regiona,  niti EU”, rekao je na pres-konferenciji  u Sarajevu zamjenik predsjednika Skupštine UPFBiH Mirko Vincetić.

Kaže da je spomenuta  odredba potpuno suprotna Direktivi 8 i 13 EU koja promovira povrat PDV-a stranim pravnim subjektima.

Za izmjenu te odredbe, kako ističe Vincetić, izjasnila se većinska poslovna zajednica države BiH: UPFBiH,Gospodarska komora FBiH, Privredna komora RS-a, Udruženje poslodavaca RS-a, VTKBiH, Vijeće stranih investitora BiH, te Udruženje prijevoznika za unutrašnji i međunarodni transport RS-a.

“Izmjenu sporne odredbe je tražila i Ekspertska grupa EU u okviru Twinning programa EU, koja je imala zadatak da pomogne Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje u harmonizaciji propisa iz oblasti indirektnih poreza (PDV, carine, akcie). Rad grupe je koštao dva miliona eura, a mandat  grupe je završen prije dvije godine”,dodao je Vincetić.

Također je naglasio da ta “sporna odredba” donosi direktnu štetu budžetu BiH po osnovu negativnog salda odliva novca za vraćanje PDV-a stranim pravnim subjektima za izlaganje na sajmovima u BiH, te da bh. kompanije ne mogu izvršiti povrat PDV-a za izlaganje na sajmovima u Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji, itd.

Po njegovim riječima, ova odredba negativno utiče i na strane investitore koji već posluju u BiH, a izuzetno negativno utiče na potencijalne strane investitore.

Republika Hrvatska je zvanično tražila uspostavu uzajamnosti sa Bosnom i Hercegovinom još 2011. godine, ali je BiH odgovorila da ona ne može uspostaviti uzajamnost upravo zbog odredbe Čl. 94 tač.D Pravilnika o PDV-u.

Vincetić napominje da se sporna odredba  može izmijeniti još koliko sutra pošto se radi o podzakonskom aktu koji nije u nadležnosti Parlamentarne skupštine, nego je za ovaj akt nadležan Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje. Upravni odbor UIO čine ministar finansija Vijeća ministara BiH, ministar finansija Vlade FBiH, ministar finansija Vlade RS i tri eksprta.

Izmjenu Pravilnika podržava Ministar finansija i trezora Vijeća ministara BiH, Bevanda, ali saglasnosti nema od strane Ministarstva finansija RS.

Apelujemo na članove UO UIO iz reda eksperata da podrže usvajanje Pravilnika po ekspertskoj savjesti .

“Na ovaj način, za deset godina koliko se primjenjuje Zakon o PDV-u, budžet BiH je manji za 200-300 miliona KM, a privreda je oštećena za više od milijardu KM.Odnosno, BiH bi profitirala za oko milijardu i po KM, a taj iznos je veći od 50 posto kompletnog arnžmana MMF-a, sredstava potrebnih za finansiranje dvije trećine autoputa u BiH, sredstava potrebnih za finansiranje oko pet hiljada radnih mjesta, dva puta veći od duga za oba entitetska fonda zdravstvenog osiguranja i četiri puta veći od duga za oba entitetska penziona fonda”, rekao je direktor UPFBiH Mladen Pandurević.

Safudin Čengić, član Izvršnog odbora UPFBiH  je kazao da npr. kompanija Centrotrans Eurolines mora plaćati PDV „za svaku teritoriju koju njeni autobusi prođu“ , a brisanjem spomenutog člana i bh. kompanije bi mogle izvršiti povrat PDV-a u stranim zemljama. Čengić kaže da će Centrotrans samo u BiH u ovoj godini ukupno uplatiti oko 560.000 KM PDV-a.

Fena/Akta.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close