UNCTAD pomaže reformu carinskog sustava u Bosni i Hercegovini sukladno EU standardima

Projekt ASYCUDA, koji financira EU, čiji je cilj približiti Sektor za carine Uprave za neizravno oporezivanje normama i standardima EU i Svjetske trgovinske organizacije (WTO), je održao inicijalni sastankom kojem su nazočili zamjenik generalnog tajnika UNCTAD-a g. Petko Draganov i g. Miro Džakula, ravnatelj UNO BiH. Gospodin Petko Draganov je pozdravio početak novog projekta, te rekao da je UNCTAD sve svoje najbolje resurse za rad na stvaranju ASYCUDA-e (Automatizovani sistem za carinske podatke) – glavnog međunarodnog programa za tehničku suradnju na području carinske modernizacije.
Rekao je da ASYCUDA može efikasno obraditi sve carinske i „Single Window“ operacije u skladu sa međunarodnim preporukama, uz zadovoljavanje specifičnih nacionalnih potreba.
Gospodin Draganov je obećao najvišem rukovodstvu UNO da će UNCTAD osigurati tehničku asistenciju najvišeg kvaliteta kao podršku težnji BiH za priključivanje EU.
Ravnatelj UNO dr. Miro Džakula je naglasio ključnu ulogu koju Uprava ima u osiguravanju i održivosti državnih prihoda, uključujući preko 3 milijarde eura od indirektnih poreza, prikupljenih prošle godine za državni proračun.
Izrazio je svoje zadovoljstvo u pogledu dugoročne suradnje sa UNCTAD-om na području automatizacije carine. Takođe je izrazio nadu da će najnovija verzija ASYCUDA-e omogućiti UNO da ide u korak sa carinskim i poreznim sustavom EU, te izrazio iskrenu zahvalnost Europskoj komisiji za financijsku podršku ovom projektu.
UNCTAD ASYCUDA program ima preko 30 godina iskustva u modernizaciji carine, uključujući i pomoć zemljama kandidatima za EU.
Na početku, 1990-tih godina, sustav ASYCUDA++ (nazvan EU verzija) je primjenjen u Albaniji, BiH, Makedoniji, Rumunjskoj, Slovačkoj i Baltičkim zemljama omogućavajući zemljama pristupnicama da se usklade sa tadašnjim EU zahtjevima.
Najnovija verzija ASYCUDA-e pomaže carinskim upravama da budu u potpunosti usklađene sa modernim EU standardnima, uz primjenu europskog koncepta carinskog „Single Window”.
Suradnja između UNCTAD-a i Bosne i Hercegovine je takođe obuhvatila i ostala područja, uključujući, između ostalog i politiku investiranja i pristupanja Svjetskoj trgovinskoj organizaciji.

www.magazinplus.eu – Uprava za neizravno oporezivanje BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close