BiHPrivreda

UIO BiH odbio inicijativu da se uvede PDV za igre na sreću

Inicijativa nekoliko zastupnika Zastupničkog doma Parlamenta FBiH da se uvede PDV za igre na sreću nije danas prihvaćena na sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (UO UINO) BiH jer je iz Uprave obrazloženo da je prijedlog takvog rješenja u suprotnosti s evropskim direktivama.

UIO usvojio je danas izmjene Zakona o PDV-u kako bi se uskladio s novim Zakonom o carinskoj politici BiH, a riječ je o tehničkim izmjenama koje se tiču oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina pri uvozu robe u carinsko područje BiH, čime se vrši i usklađivanje s europskim zakonodavstvom.

Upravni odbor primio je k znanju izvještaj o reviziji o finansijskom poslovanju UINO za 2015. godinu, a razmatrana je i redovna mjesečna informacija o stanju i aktivnostima UINO gdje je istaknuto da su prihodi od PDV-a u porastu.

UO UINO usvojio je danas Odluku o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu sredstava s Jedinstvenog računa za razdoblje oktobar-decembar 2016. godine.

Prema ovoj odluci Federaciji BiH bit će doznačeno 64,29 posto prihoda s Jedinstvenog računa, a Republici Srpskoj 32,16 posto dok Brčko distriktu pripada 3,55 posto.

Klix.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close