BiHPrivreda

Traži se koncesionar za istraživanje i eksploataciju ceruzita u Olovu

Ministarstvo za privredu ZDK raspisuje Javni poziv za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponudača – koncesionara za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju metalične mineralne sirovine – ceruzita na lokalitetu “Očekalj” i “Prgoševo” u Općini Olovo.

Površina istražno-eksploatacionog polja je 155.972 m2. Koncesionar će imati mogućnost realizirati projekat, zasnavan na predmetu koncesije, a to je istraživanje i eksploatacija mineralne sirovine – ceruzita na navedenim lokalitetima, odnosno realizirati proizvodnju koncentrata metala olova. Procjenjuje se da bi ovim projektom bio uposlen veći broj domicilnog stanovništva.

Proizvodnja bi bila, kada se rudnik aktivira u punom kapacitetu, preko 100.000 tona rude ceruzita. Prema terenskoj prospekciji, te prema rezultatima ranijih istražnih radova, ustanovljeno je da su rezerve ležišta Prgoševo 324.565,00 A-kategorije, B-kategorije 466.809,00 i Cpkategorije 540.680,00 tona rude ceruzita, a ležišta Očekalj A-kategorije 470.757,00, B-kategorije 728.921,00 i C-kategorije 1.070.366,00 tona, što ukupno čini 3.502.098,00 tona ceruzita.

Sa proizvodnjom od 100.000 tona godišnje, vijek trajanja rudnika je minimalno 25 godine, s tim da će koncesionar dopunskimistraživanjima ovaj vijek značajno produžiti prevođenjem vanbilansnih u bilansne rezerve, te dopunskim istraživanjem okolnih lokaliteta koji nesumnjivo postoje.

Naime, ovo istražno-eksploataciono polje ima neposredni kontakt sa istražno-eksploatacionim poljem za koje je već dodijeljena koncesija koncesionaru “Geomet” d.o.o. Olovo, a o čemu je poslovni portal Akta.ba već pisao.

Pravo učešća na ovom javnom pozivu imaju domaća i strana pravna lica koja su registrirala firmu u Bosni i Hercegovini i imaju registrovanu djelatnost iz područja rudarstva.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 28. 12.2016. godine.

Akta.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close