U Ilijašu se eksploatiše 46 posto ukupnog šumskog fonda Kantona Sarajevo

Na području općine Ilijaš Sarajevošume eksploatišu 46 posto ukupnog šumskog fonda Kantona Sarajevo, potvrdio je i Nevres Alispahić, izvršni direktor Oblasti za šumarstvo u informaciji koja je prezentirana Općinskom vijeću Ilijaš.

Vijećnici su dali saglasnost na odluku, kojom će se eksploatacija šume nastaviti u ovoj godini, a vršit će je ŠPP Gornjebosansko.

Zaštita biljaka

Ono što građani najviše traže je da se dio dobiti vrati u lokalnu zajednicu u kojoj se vrši eksploatacija i da se više ulaže u sanaciju i popravku puteva koji su, posebno u zonama eksploatacije, u velikoj mjeri uništeni ili oštećeni. Bitno je i da se ulaže u zaštitu i liječenje biljaka, te u pošumljavanje. U prošloj godini nije bilo značajnijeg ulaganja u lokalnu infrastrukturu osim redovnog zimskog i ljetnog održavanja puteva i rekonstrukcije pojedinih putnih pravaca za što je utrošeno 113.300,46 KM.

Besim Gljiva, vijećnik iz Stranke za Srednje, naglašava da je šume sve manje i to je vidljivo golim okom, uprkos tome što su sve nelegalne jedinice za sječu šume-pilane, koje su smatrane glavnim razlogom enormne sječe i nestanka ovog prirodnog resursa zatvorene. Planirani doprinosi za korištenje drvne mase na području općine Ilijaš, po osnovu kantonalnog Zakona o šumama, iznose za budžet Općine Ilijaš pet posto, te jedan posto za budžet Kantona Sarajevo, što je u ovoj godini za Ilijaš 203.264 KM, a za KS 40.653 KM.

Isplaćivanje doprinosa

Najavljeno je da će se nastojati isplaćivati doprinosi redovnije u punom iznosu u ovoj godini, jer to ranijih godina nije bio slučaj. Ove će se godine i više ulagati, pa je tako za biološke investicije na ŠGP-u Gornjebosansko za pošumljavanje, okopavanje, čišćenje kultura i njegu prirodnog podmlatka planiran iznos od 159.553 KM.

Za zaštitu šuma od požara planirano je 24.500 KM, za zaštitu od štetnih insekata 37.808 KM. Za izgradnju i održavanje traktorskih i kamionskih puteva planirana su sredstva od 497.830 KM. Općinski načelnik Akif Fazlić predložio je zaključak da se od 2015. godine obavežu Sarajevošume da naprave desetogodišnji plan upravljanja i korištenja šumskog bogatstva (šumsko-privredna osnova) o kojem će se izjašnjavati Općinsko vijeće, jer više neće davati saglasnost samo na jednogodišnji plan.

Oslobođenje

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close