U FBiH oko 129.000 osoba mlađih od 30 godina evidentirano kao nezaposleno

Direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje (FZZZ) Kenan Rešo i rukovodilac Projekta zapošljavanja mladih (YEP) Eric Verin potpisali su danas u Sarajevu Memorandum o razumijevanju i saradnji između FZZZ-a i GOPA predstavništva u BiH radi realizacije aktivnosti “Razvoj efikasnih politika zapošljavanja u Federaciji BiH”.

(Fena)

Potpisnici su saglasni da će zajednički raditi na razvoju efikasnih politika zapošljavanja u FBiH koje će u fokusu imati potrebe poslodavaca.

Direktor FZZZ-a Kenan Rešo izjavio je na konferenciji za medije, koja je održana nakon potpisivanja, da će u sklopu ove saradnje biti izrađen softver koji će pružiti mogućnost službama za zapošljavanje u FBiH da imaju dnevno ažuriranu bazu podataka o 23.000 poslovnih subjekata u FBiH, što će stvoriti mogućnost za ozbiljan i sistematičan razvoj aktivnih mjera zapošljavanja.

Istakao je da će druga pogodnost ovog programa biti stvaranje mogućnosti za redovnu analizu tržišta rada, koja više neće biti rađena jednom godišnje, već će mjesečno biti dostupan pregled potreba poslodavaca u oblasti dokvalifikacije i prekvalifikacije.

Rešo je kazao da je u Federaciji BiH oko 129.000 osoba mlađih od 30 godina evidentirano kao nezaposleno te da je specifičnost Bosne i Hercegovine da oko dvije trećine od ukupnog broja evidentiranih aktivno traži posao, dok su ostali prijavljeni radi zdravstvene zaštite.

Kao glavni problem u oblasti zapošljavanja naveo je nedostatak zakonske regulative u oblasti dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba što bi trebalo biti prioritet bh. vlasti, s obzirom da oko 33 posto osoba na evidencijama nezaposlenih ima završenu samo osnovnu školu ili manje od taga.

“U BiH nije najveći broj nezaposlenih u Evropi, jer ako se vodimo evropskom metodologijom, mi smo u rangu baltičkih zemalja, a ne Bangladeša ili Čada kako to neki predstavljaju”, potcrtao je Rešo.

Rukovodilac YEP-a Eric Verin rekao je da je realizacija tog projekta počela prije četiri godine i da je  u toku implementiranje druge faze koja ima u fokusu saradnju s javnim službama za zapošljavanje u BiH, u okviru koje je potpisan i ovaj memorandum.

On je naglasio da imaju veoma dobru saradnju s Federalnim zavodom za zapošljavanje i izrazio nadu da će njihova podrška toj instituciji doprinijeti boljem orijentiranju na aktivne mjere u budućnosti.

Ranko Markuš, direktor predstavništva njemačke konsultantske komanije GOPA i zamjenik rukovodioca YEP-a, podsjetio je da je u saradnji s FZZZ-om, a u okviru ovog projekta, razvijena mreža klubova za traženje posla u FBiH, izrađena moderna web stranica FZZZ-a, implementiran program “Mladi poduzetnik”, a u toku je i razvijanje oglednog biroa za zapošljavanje u općini Novo Sarajevo, koji će funkcionirati po ugledu na zapadnoevropske institucije te vrste.

Projekt zapošljavanja mladih finansira Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close