U BiH svaki drugi srednjoškolac spolno aktivan

X-Press sesija ”Reproduktivno zdravlje mladih u ogledalu medija” održana je danas u Sarajevu u organizaciji Fondacije Cure i Helsinškog parlamenta.

Uvodničarka sesije Amina Kurtagić govorila je o odnosu reproduktivnog zdravlja i ljudskih prava i o problemima s kojim se susreće bh. društvo kad je u pitanju reproduktivno zdravlje ljudi.

– Govoreći o reproduktivnom zdravlju mladih, govorimo o problemu koji danas zauzima vodeće mjesto. Za mlade je škola najznačajniji izvor informacija, a činjenica je da mladi u BiH nemaju nikakav oblik formalne edukacije o reproduktivnom zdravlju te da je to još tabu tema – naglasila je Kurtagić.

Smatra da je od velike važnosti mlade ljude informirati o značaju reproduktivnog zdravlja te ih potakuti da vode računa o tome.

Mišljenja je da je neinformiranost jedan od glavnih uzroka rizičnog ponašanja koje je danas sve učestalije, a da mladi nisu svjesni kakve posljedice takvo ponašanje može imati po njih i po osobe s kojima stupaju u seksualne odnose.

Kazala je i da su spolno prenosive bolesti važan problem u BiH zbog učestalosti i  mogućih trajnih posljedica po zdravlje.

Akcentirala je da je više od 60 posto oboljelih osoba mlađe od 25 godina, što je zabrinjavajuće.

– U prosjeku svaki drugi srednjoškolac je spolno aktivan – dodala je.

Naglasila je i da je  vrijeme da se ozbiljno počne shvatati potreba mladih za tačnim informacijama o reproduktivnom zdravlju.

Kad je u pitanju način educiranja i informiranja mišljenja je da je prvi korak, zasigurno, veći medijski prostor.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close