U BiH se o zaštiti životne sredine gotovo i ne vodi briga

Prirodni i šumski resursi i biološka raznolikost Bosne i Hercegovine od izuzetne su  vrijednosti, ali kada je riječ o postotku područja pod formalnom zaštitom države, onda je BiH na začelju Evrope.

Trenutno je pod formalnom zaštitom prirodnih resursa obuhvaćeno manje od 2,5 posto teritorije BiH. Ako se to uporedi sa zemljama u okruženju, gdje se regionalni prosjek za zaštitu prirodne okoline kreće od sedam do deset posto, tek se onda vidi kako se u BiH o zaštiti životne sredine gotovo i ne vodi briga.

Ovo je jučer istaknuto na sastanku u Vanjskotrgovinskoj komori BiH, gdje je u organizaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma održana radionica “Zelena ekonomija. Put za budućnost?”.

Skup je organiziran u sklopu  projekta “Šumska i planinska zaštićena područja” koji se već implementira četvrtu godinu. U okviru ovog projekta pokrenuta je javna kampanja s ciljem da se cijelo društvo brine o zaštiti životne sredine.

„I očekujem da nešto naučim na ovoj radionici o “Zelenoj ekonomiji”. Federalna vlada četvrtu godinu izdvaja sredstva za održavanje Nacionalnog parka Una. Za pomoć se izdvajaju značajna sredstva iz budžeta, a doći će vrijeme s povećanjem broja turista da se ovaj nacionalni park sam izdržava. Naš je cilj da mlade pokušamo što više educirati, putem spotova koji su snimljeni. Učimo djecu i mlade da sačuvaju i unapređuju neteknute prirodne ljepote“, izjavio je Muris Hadžić, pomoćnik ministrice okoliša i turizma u Sektoru za realizaciju projekata.

Na prostoru Federacije ulažu se veliki napori da se zaštiti jedinstvena zona Prenj – Čvrsnica – Čabulja – Vran, s Parkom prirode Blidinje. Isto se namjerava sa zaštitom Igmana, Bjelašnice, Treskavice i Visočice.

Asocijacija poslodavaca BiH zainteresovana je da se uključi u ovaj projekt. Naš prvi zahtjev zaštite se odnosi na to kada se pripremala certifikacija šuma. Zahtjevi naših kupaca bili su da se na drvenim proizvodima utisne žig, a to dokazuje da su ti predmeti napravljeni od drveta koje se odgaja u skladu sa svim ekološkim zahtjevima. Poslodavci su obavezani primjenom evropskih direktiva o zaštiti životne sredine i morat će voditi više računa o tome“, rekao je Alija Remzo Bakšić, direktor Asocijacije poslodavaca BiH.

Ekspert za održivu proizvodnju Paul Tempany kazao je da BiH može napraviti prvi korak u zaštiti životne okoline da se podigne svijest o “zelenoj ekonomiji”.

“Ne postoji tačna definicija, niti ima u svijetu nekog dobrog primjera “zelene ekonomije”. Trenutno se sve više govori o ekonomijama koje teže ovom cilju. Kvalitet zraka u Sarajevu veoma je loš. S druge strane, postoje dijelovi BiH koji su prilično čisti. Imate velike potencijale, pa postoje i primjeri “zelene ekonomije” u BiH i imate mogućnosti da postignete velike rezultate”, kazao je Tempany.

On je istakao zagađenost zraka u Zenici, a onda i u Bosanskom Brodu. I oni će, kako je rekao,  morati uraditi mnogo na implementaciji direktiva Evropske unije koje se odnose na kvalitet zraka.

“Zaštita se mora odrediti zakonima i trebate uspostaviti rigorozni sistem kažnjavanja onih koji zagađuju zrak, koji se brinu kako će ostvariti što veći profit, a ne čine gotovo ništa da smanje zagađenje iz svojih tvornica”,  predložio je Tempany.

Fena

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close