Visoko

“Tri glave Jedan um”

mreSVUBiH kampanja “Tri glave Jedan um”

Mreža vijeća učenika Zeničko – dobojskog kantona je zajedničko tijelo srednjoškolskih Vijeća učenika u našem kantonu. Mreža vijeća učenika (mreVUK) predstavlja i zastupa interese srednjoškolaca Zeničko – dobojskog kantona. Ova Mreža omogućava svakom srednjoškolcu da se lično, ili putem izabranog predstavnika u Vijeću učenika, uključi u rješavanje problema srednjoškolske populacije. Nešem radu dorinosi i potpisani ”Memorandum o saradnji u oblasti poboljšanja položaja srednjoškolaca, kvaliteta obrazovanja mladih i razmjeni informacija” sa
Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko – dobojskog kantona.

MreVUK ZDK je dio Mreže savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine koja svake godine provodi aktivnost „Dan srednjoškolaca“ kojom ukazuje na probleme srednjoškolaca i mladih u BiH.

Slogan ovogodišnje aktivnosti je „Tri glave Jedan um“ koja će se održati širom ZDK 15.11., petak tekuće godine. Srednjoškolci Grada Visoko (oko 120 srednjoškolaca) organizuju mirovnu šetnju 15.11.2019. godine s početkom u 11:00. Srednjoškolci će krenuti ka Trgu ispred Gradske uprave iz dva smjera, to jeste dvije rute. Srednjoškolci će tokom aktivnoati nositi transparente, te pričati o svojim obavezama, pravima i Međunarodnom danu srednjoškolaca. Također nakon mirne šetnje kroz dvije rute, učenici će se okupiti na Kožarskom mostu i to od 11:00 do 13:00.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close