Traže se projekti koji će biti predstavljeni ulagačima iz Katara i UAE

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH objavilo je javni poziv za prijave projekata za proširivanje saradnje, privlačenje investicija i podsticanje ulaganja iz države katar i Ujiedinjenih Arapskih Emirata.
Da bi investitorima iz Katara i UAE bili predstavljeni projekti potrebno je ispuniti nekoliko uslova.
Između ostalog, projekti moraju biti investicioni duogoročni projekti, a trebaju biti završena studija izvodljivosti i riješeni imovinsko-pravni odnosi, te mora postojati spremnost vlasnika da djelimično ili u potpunosti prenese pravo vlasništva.
Pravna lica koja se žele prijaviti ne smiju se nalaziti u procesu stečaja, likvidacije ili blokade računa, moraju biti regsitrovana najmanje dvije godine od dana dostavljanja prijedloga projekta, te moraju imati miminalno dva stalno zaposlena radnika, kao i da nemaju neizmirenih obaveza za poreze i doprinose, osim obaveza koje su obuhvaćene ugovorom o reprogramiranju.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH će izvršiti evaulaciju projekata i na osnovu kriterija ih rangirati. Odabrani projekti biće predstavljeni investitorima iz države Katar i UAE. Krajnji rok za podnošenje projekata je 30.9 2013. godine.

indikatro.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close