Susret Nikšić – Sorensen: Set antikorupcijskih zakona ponovo u proceduri

Federalni premijer Nermin Nikšić izjavio je jučer u Sarajevu, nakon susreta sa šefom Delegacije Evropske unije u BiH Peterom Sorensenom da će se set antikorupcijskih zakona, nakon što je u najvećoj mjeri usaglašen na razgovorima u Delegaciji EU, ponovo naći na dnevnom redu Vlade Federacije BiH krajem mjeseca, nakon čega će biti upućen u parlamentarnu proceduru.

Set antikorupcijskih zakona je najprije jednoglasno utvrđen na Vladi FBiH, ali nije dobio podršku Parlamenta FBiH.

Premijer Nikšić je izrazio zahvalnost i predstavnicima pravosuđa u FBiH, Federalnom tužilaštvu i Vrhovnom sudu FBiH, kao i predstavnicima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća koji su bili ti koji su koordinirali stavove Federalnog tužilaštva i Vrhovnog suda i artikulirali ih u razgovorima s predstavnicima Vlade FBiH i Evropske unije.

Naglasio je da sada onaj argument koji su koristili poslanici da ne podrže zakone, a to je pismo Evropske komisije, više ne stoji, jer je nakon ovih razgovora očito da je taj problem otklonjen.

Također je, odgovarajući na novinarska pitanja, kazao da se sve vrijeme otvarala dilema kakve nadležnosti ima ta nova agencija.

– Stalno smo u prilici da odgovaramo o nečemo što uopće nije predviđeno zakonom. Tužilaštvo je jedini organ koji vodi postupak i koji može predložiti oduzimanje nelegalno stečene imovine, a sud je jedini koji donosi tu odluku. Tek nakon toga stupa na scenu agencija koja može eventualno tom imovinom koja se oduzme da raspolaže.

Dodao je da su jedina dva uvjeta koja je postavio pred radnu grupu, koja je, suprotno onome što se pričalo radila bez ijedne KM, da ti zakoni budu u skladu s propisina EU i da niko ne bude zaštićen.

Ambasador Sorensen je izjavio da je u diskusiji pozdravljen konstruktivni duh koji su pokazali svi učesnici procesa konsultacija o setu antikorupcijskih zakona.

Dogovoreno je, u okviru strukturiranog dijaloga, da legislativa koja se tiče sektora pravosuđa treba da bude dio procesa konsultacija sa svim učesnicima u procesu. U ovoj fazi su se također počele rješavati ranije primjedbe EU na ove zakone te su se stavovi počeli približavati. Međutim, kazao je da to neće prejudicirati raspravu u Parlamentu.

Upitan kakve su konkretno imali primjedbe i kako su one usaglašene, Sorensen je rekao da je naglašavano da u kontekstu strukturiranog dijaloga, sve u vezi s legislativom u sektoru pravosuđa mora biti dio konsultacija sa svim učesnicima u procesu.

– To je bila poenta tog “čuvenog pisma” o kojem se govori. Naše primjedbe se nisu ticale sadržaja. Naš argument je bio da postoji strukturirani dijalog koji je ponuđen BiH, gdje su se svi nivoi vlasti obavezali da će sva pitanja koja se tiču pravosudnog sektora biti dio konsultacija sa svim učesnicima. Jedino što smo mi htjeli da osiguramo jest da obaveza koju su vlasti BiH preuzele na sebe u okviru strukturiranog dijaloga, bude ispunjena: vjerujemo da je proveden jako kvalitetan proces konsultacija, da su svi koji su trebali bili uključeni u proces i sada je dalje stvar na institucijama – rekao je Sorensen.

On je, također, pozdravio napore Vlade FBiH da poboljša poslovno okruženje u FBiH, jer je to po njemu ključ za privlačenje lokalnih i stranih investicija, otvaranje radnih mjesta i temelj daljnjih reformi.

Sorensen je razgovore s premijerom ocijenio veoma zanimljivim i produktivnim. Fokus je bio na nekoliko ključnih pitanja, između ostalog i na jačanje kapaciteta za koordinaciju s Evropskom unijom, a u okviru tog pitanja je razgovarano o kapacitetima FBiH. Naglašen je značaj napretka na uspostavljanju koordinacijskog mehanizma.

Šef Delegacije EU je rekao da je razgovarano o nedostacima i trenutnim problemima koji se javljaju u funkcionarnju struktura koje već postoje između BiH i EU, a to su potkomiteti.

– To su strukture koje su uspostavljene, u okviru kojih BiH razmjenjuje informacije s EU i okviru kojih BiH stavlja Evropskoj uniji do znanja da može i da je voljna da ispuni uvjete koji su stavljeni pred nju – naveo je on.

Sorensen je zaključio da nema nikakvih sumnji da je Evropskoj uniji stalo do BiH.

– Želimo da građani BiH imaju korist od puta ka EU i nastavit ćemo raditi na svim ciljevima ovog procesa kao partneri – poručio je Sorensen.

www.magazinplus.eu – Vlada F BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close