101. i 102. sjednica Vlade F BiH: 30 miliona eura za izgradnju hidroelektrane Janjići

U Sarajevu je jučer završen nastavak 101. sjednice Vlade FBiH na kojoj je, uz ostalo, utvrđen Nacrt zakona o porezu na dobit čiji je cilj poboljšanje rješenja u sadašnjem tekstu Zakona iz 2008. godine, odnosno otklanjanje nedostataka uočenih tokom primjene Zakona koji su dovodili do dvojbe, te usuglašavanje s drugim zakonskim propisima.

Vlada FBiH prihvatila je zaduženje Federacije BiH po Sporazumu o zajmu i projektu između Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Bosne i Hercegovine, Federacije BiH i Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo u iznosu od 30.000.000 eura, u cilju izgradnje hidroelektrane Janjići. Prihvaćena je i informacija o sporazumu s KfW-om, kojim Elektroprivredi HZ HB d.d. Mostar treba biti osigurano 100.000.000 eura za izgradnju crpne hidroelektrane Vrilo.

Federalna vlada je podržala i inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) Frankfurt na Majni budu osigurana sredstva za realizaciju druge faze Projekta vodosnabdijevanja i zbrinjavanja otpadnih voda u BiH, za općine Tuzla i Zenica, u iznosu do 11.000.000 eura.

Usvojen je i Program o prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u FBiH, a ključne promjene i obaveze koje proizilaze na osnovu odredbi Zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH koje će biti obuhvaćene ovim programom su funkcionalno razdvajanje svih djelatnosti, pravno razdvajanje i neovisnost za djelatnost distribucije, te računovodstveno razdvajanje djelatnosti snabdijevanja na regulisano i tržišno snabdijevanje.

Vlada FBiH je jučer imenovala predsjednika i članove Upravnog odbora Finansijsko-informatičke agencije, na period od četiri godine. Za direktora ove agencije imenovan je Edah Ćerimagić, a za njegovog zamjenika Ivan Đogić.

Mehmedaliju Sijarića je jučer Vlada predložila za imenovanje na poziciju člana Regulatorne komisije za energiju u FBiH iz reda bošnjačkog naroda, na mandatni period od pet godina.

Vlada je također izvršila više imenovanja u preduzećima sa većinskim državnim kapitalom.

Nakon završetka 101. sjednice Vlada Federacije počela je 102. sjednicu.

Vlada Federacije BiH je na jučerašnjoj 102. sjednici utvrdila Prijedlog zakona o dopunama Zakona o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine i uputila ga u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku. Dopunama se precizno reguliraju prava i dužnosti federalnog ministra unutrašnjih poslova i direktora policije u slučajevima kada se radi o nadležnostima Federacije i kada je u većem obimu narušen javni red i mir, sigurnost građana, osoba koje obavljaju svoje službene dužnosti i imovina, u slučaju vanrednih situacija u dva i više kantona.

Utvrđen je i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, kojom se omogućava Vladi FBiH da u slučaju spriječenosti ministra finansija, ovlasti osobu kako bi se u vanrednim okolnostima zadržao kontinuitet u izmirenju obaveza Vlade Federacije BiH.

Federalna vlada je jučer razmatrala Prednacrt zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja i drugih organa institucija Federacije Bosne i Hercegovine, javnih preduzeća i drugih privrednih društava u većinskom vlasništvu Federacije BiH. Cilj je putem utvrđivanja maksimalnih iznosa, ograničiti visinu naknada i plaća za članove organa upravljanja i drugih organa institucija Federacije BiH, javnih preduzeća i drugih privrednih društava u većinskom vlasništvu Federacije BiH. Nakon rasprave zaključeno je da radna grupa koja je radila na izradi ovog zakonskog rješenja ugradi sve prijedloge i sugestije koje su danas izrečene kako bi ovaj propis bio pravedniji i ujednačeniji, te da će se Vlada o takvom tekstu izjasniti na jednoj od narednih sjednica.

Vlada FBiH donijela je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu u iznosu od 450.000 KM za finansiranje Crvenog krsta/križa Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu.

Zbog obaveza ministara, 102. sjednica Vlade FBiH bit će nastavljena sljedeće sedmice.

www.magazinplus.eu – Vlada F BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close