Strana ulaganja u prvom polugodištu 132,9 miliona KM

Prema revidiranim podacima Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH strana ulaganja u BiH u prvom polugodištu 2013. su iznosila 132,92 miliona KM što predstavlja smanjenje ulaganja za oko 56,32% u odnosu na ulaganja u prvom polugodištu prošle godine godine.

Najveća ulaganja u prvom polugodištu 2013.godine su bila elektroenergetski sektor i to u „ETF Rudnik i termoelektrana Stanari“ d.o.o. Stanari u iznosu 73,22 miliona KM, „Comsar energy RS“ u ukupnom iznosu od 9,55 miliona KM te ulaganje u firmu „Aneks“ d.o.o. u iznosu 10,1 miliona KM.

Značajna su ulaganja u „Agraminvest“d.o.o. u iznosu od 8,95 miliona KM i „Al Jazeera Network“ u iznosu od 6,11 miliona KM. Za ovaj period je još interesantno je da je „NLB Leasing“ je imala ulaganje 18,58 miliona KM ali u istome periodu i povlačenje kapitala od 14,56 miliona KM tako da je ukupno ulaganje iznosi 4,02 miliona KM. Pored ovoga povlačenja kapitala značajno je i povlačenje kapitala ulagača iz firme „Mlijekoprodukt“ d.o.o. Kozarska Dubica u iznosu od 14,5 miliona KM.
Ulaganje u julu iznosi 16 miliona KM a najveći iznos se odnosi na ulaganje firme “Interenergo” d.o.o. Ljubljana u iznosu od 9,78 miliona KM. Ulaganje u augustu je iznosilo 5,77 miliona KM a najveća ulaganja su od „AbbVie Investments“ S.a.r.I Luksemburg 1,67 miliona KM i „Metalurško kemična industrija Cinkarna” d.d. Celje u iznosu od 1,12 miliona KM.
Treba napomenuti da  izvještaji o stranim investicijama koje objavljuje Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH sadrže samo podatke o investiranju iz sudskih registara, a punu sliku o inveticijama daju podaci koje prikupkja Centralna banka BiH.

Borivoje Simić – indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close