Godišnji rashodi službi za zapošljavanje u BiH veći od 180 miliona

Više od 180 miliona KM iznose godišnji rashodi javnih službi za zapošljavanje u BiH, uz višegodišnji rast nezaposlenosti – pokazuje izvještaj Centra civilnih inicijativa (CCI).

Ispred Centra civilnih inicijativa (CCI) Adis Arapović i Slaven Divčić su na konferenciji za medije predstavili izvještaj o monitoringu politika i rada 14 javnih službi za zapošljavanje (JSZ) u BiH, a to je Agencija za rad i zapošljavanje BiH, dva entitetska i zavod Brčko distrikta, te 10 kantonalnih.

“Bosna i Hercegovina ima 555.820 nezaposlenih osoba, a JSZ najveći dio finansijskih, materijalnih i ljudskih resursa troše na vlastite administrativne potrebe, servisiranje zdravstvenog osiguranja nezaposlenih osoba”,  kaže Arapović.

S obzirom na to da novac odlazi na pasivne mjere, Arapović pojašnjava da te tzv. pasivne mjere znače davanje naknada za nezaposlenost i naknada demobiliziranim borcima u FBiH, a da u prosjeku manje od 20 posto sredstava biva usmjereno na aktivne politike i nova zapošljavanja.

CCI od početka 2013. godine provodi monitoring rada javnih službi za zapošljavanje u BiH, Agencije za rad i zapošljavanje BiH, dva entitetska i zavoda Brčko Distrikta te deset kantonalnih službi.

Također je prezentirana i komunikacija s javnošću putem internet stranica JSZ-a.
Izvještaj pokazuje da izuzev entitetskih zavoda, koji putem internet stranica osiguravaju visoki nivo transparentnosti i komunikacije s javnošću, internet stranice kantonalnih službi i Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta uglavnom ne zadovoljavaju ni osnovne informativne potrebe nezaposlenih, poslodavaca, građana.
Kantonalne službe Zeničko-dobojskom, Tuzlanskom, Kantonu 10 i Posavskom kantonu uopšte nemaju vlastite internet stranice.
“Preporuka je jačanje primarne uloge JSZ u posredništvu pri zapošljavanju osoba koje aktivno traže posao, redefiniranje modaliteta ili čak potpuno izmještanje servisiranja zdravstvenog osiguranja nezaposlenih iz službi za zapošljavanje, te redefiniranje modaliteta isplate naknade za nezaposlenost kako bi iste učinili pravednijim i efektnijim”, kaže Arapović.
Dodaje da je rješenje i razdvajanje aktivnih tražilaca posla na evidencijama nezaposlenih lica od onih osoba koji su na evidencijama samo radi ostvarivanja zdravstvene zaštite i drugih beneficija.
Cilj ovoga izvještaja, kako je na kraju zaključio Divčić, je zagovaranje reformi u oblasti zapošljavanja.
Na dan 30. juna u Bosni i Hercegovini je bilo 548.307 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u BiH što je u odnosu na maj broj više za 982 nezaposlenih osoba ili 0,18 posto.
Nezaposlenost je povećana u Federaciji BiH za 1.740 osoba (0,45 posto) i u Brčko distriktu BiH za 13 osoba (0,1 posto), dok je u Republici Srpskoj smanjena za 771 osobu (0,51 posto).

indikator

Foto: Karikatura Toše Borkovića

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close