Srđan Blagovčanin: Izmjena zakona o sukobu interesa je ‘pravno nasilje’ u BiH

Naprosto, sama procedura je takva, dakle kroz hitni postupak se mijenja suštinski važan antikorupcioni zakon, što praktično je bez presedana. U svim razvijenim demokratskim zemljama takve izmjene zahtijevaju javnu raspravu i učešće šire javnosti u definiranju ovih odredbi”, kazao je Blagovčanin

(Fena)

Izvršni direktor Transparency Internationala BiH (TIBiH) Srđan Blagovčanin kazao je danas kako misli da se prilikom usvajanja izmjena zakona o sprečavanju sukoba interesa radi o svojevrsnom „pravnom nasilju“.

“Naprosto, sama procedura je takva, dakle kroz hitni postupak se mijenja suštinski važan antikorupcioni zakon, što praktično je bez presedana. U svim razvijenim demokratskim zemljama takve izmjene zahtijevaju javnu raspravu i učešće šire javnosti u definiranju ovih odredbi”, kazao je Blagovčanin komentirajući činjenicu da je jučer Predstavnički dom državnog parlamenta po hitnom postupku usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH.

Kada je u pitanju sam sadržaj tih izmjena, smatra ih također potpuno katastrofalnim.

“Uvodi se nova institucija, komisija za utvrđivanje sukoba interesa koja će biti sastavljena od članova političkih partija, što je potpuno apsurdno rješenje. Imat ćemo situaciju da predstavnici političkih partija odlučuju o tome da li su njihove kolege iz političkih partija u sukobu interesa”, kazao je Blagovčanin.

To je po nama, dodao je, ogroman korak unazad u odnosu na postojeće stanje kada je to radio CIKBiH. Dalje, navodi Blagovčanin, postavlja se pitanje koliko će vremena biti potrebno za uspostavljanje te nove institucije kada znamo kako u BiH funkcionira uspostavljanje novih institucija. Dodaje da je najbolji primjer za to  Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije koja se uspostavlja već godinama i još nije u potpunosti funkcionalna.

“Također, s aspekta sankcija smatramo da su rješenja isto tako katastrofalna. Sankcije su, prema našem mišljenju, više nego blage i sam postupak za donošenje sankcija je jako liberalan. Ono što je problem  jest da u svakom momentu može doći do prekidanja postupka i da je nosiocima javnih funkcija ostavljeno na volju da izađu iz sukoba interesa i da prođu bez ikakve sankcije, a da u tom periodu ostvaruju ogromne novčane prihode”, rekao je Blagovčanin.

Na pitanje kakva je situacija, kada je ova oblast u pitanju, u susjednim zemljama, Blagovčanin je rekao da kod ovakvih rješenja prevashodno treba imati na umu kontekst u svakoj zemlji i specifičnosti svake zemlje. Prema njegovim riječima, BiH se jako teško može porediti sa susjednim zemljama, s Hrvatskom i sa Srbijom koje imaju svoja rješenja.

“Mislim da komparativni aspekt u ovom slučaju ne može biti nešto što treba imati dominantan uticaj na kreiranje ovakavih rješenja. Mi smo u situaciji dakle da je Centralna izborna komisija jako dugo imala u nadležnosti ovo pitanje, da su ogromna sredstva, vrijeme i energija uloženi u stvaranje kapaciteta Centralne izborne komisije. Sada se taj proces u potpunosti prekida i vraćamo se na početak. Dakle, formiramo novu instituciju koja treba da se bavi ovim pitanjem. Mislim da to definitivno nije dobro rješenje”, kazao je Blagovčanin.

Istaknuo je da je jako puno odredbi iz ovog zakonskog rješenja u direktnoj suprotnosti s međunarodnim standardima koji reguliraju ovu oblast.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH je jučer, po hitnom postupku, usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH. Izmjenama i dopunama Zakona osniva se Komisija za odlučivanje o sukobu interesa koja će se sastojati od devet članova. Komisiju će činiti po tri člana Predstavničkog i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH te direktor i zamjenici direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH. Utvrđivanje sukoba interesa s Centralne izborne komisije BiH prenosi se u nadležnost novoosnovane komisije.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH dio je paketa zakona koji su usaglasili SDPBiH i SNSD, a koji su podržale ostale stranke vladajuće koalicije.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close