RWE i NIS Petrol dobili dozvole Konkurencijskog vijeća BiH

Konkurencijsko vijeće BiH donijelo je rješenjem kojim dopušta koncentraciju koja će nastati na tržištu proizvodnje i distribucije električne energije na teritoriji Bosne i Hercegovine na osnovu zajedničkog ulaganja privrednih subjekata RWE Innogy GmbH Essen, Savezna Republika Njemačka i Мješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“  Trebinje, sa namjerom izgradnje i korištenja četiri hidro-elektrane na gornjem slivu rijeke Drine.
Analizom relevantnog tržišta utvrđeno je da u momentu koncentracije ni jedan od učesnika koncentracije nije imao dominantan položaj na relevantnom tržištu, kao i to da neće doći do značajnijeg povećanja njihovih tržišnih udjela, obzirom da je privredni subjekt RWE Innogy prisutan na relevantom tržištu samo u segmentu distribucije.
Uzimajući u obzir relevantne podatke i provedene analize, kao i činjenicu da koncentracija ne dovodi samo do povećanja tržišnih udjela, nego predstavlja i investiciju koja će dovesti do stvaranja novih proizvodnih kapaciteta, Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da se koncentracijom neće stvoriti niti dodatno ojačati dominantni položaj učesnika koncentracije, budući da se neće moći u značajnoj mjeri ponašati neovisno od stvarnih konkurenata na relevantnom tržištu, te je ocijenilo koncentraciju dopuštenom.
Takođe, Kokurencijsko vijeće je donijelo rješenje kojim je ocijenilo dopuštenom koncentraciju koja će nastati na tržištu maloprodaje i veleprodaje naftnih derivata u Bosni i Hercegovini stjecanjem kontrole privrednog subjekta NIS PETROL d.o.o. Banja Luka, nad privrednom subjektom OMV BH, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.
Naime, NIS Petrol BiH (odnosno matična tvrtka ”NIS” a.d. Novi Sad) je prije provođenja koncentracije imao određeni broj benzinskih stanica na tržištu maloprodaje naftnih derivata Bosne i Hercegovine.
Uz nove benzinske stanica, koje su predmet ove koncentracije, njegovo tržišno učešće neće biti značajno povećano, posebno, ako se u obzir uzme njihov ukupan broj na relevantnom geografskom tržištu.
Također, Konkurencijsko vijeće je uzelo u obzir činjenicu da NIS Petrol ovom koncentracijom ima namjeru povećati svoju maloprodajnu mrežu u Republici Srpskoj, odnosno dodatnim ulaganjem modernizirati kupljene objekte i opremu s ciljem uvođenja inovacija, povećati kvalitet proizvoda, usluga te proširiti asortiman proizvoda/usluga za krajnje potrošače što se smatra benefitima za iste.
KOnkurencijsko vijeće je donijelo zaključak kojim se odbacuje prijava koncentracije privrednih subjekata Mješoviti holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje, Bosna i Hercegovina i „Hrvatska elektroprivreda“, Republika Hrvatska, radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu Zakona o konkurenciji.
Konkruencijsko vijeće je donijelo mišljenje po Zahtjevu Zajedničke advokatske kancelarije Mujarić i Gagula, BiH, kojim se traži mišljenje od Konkurencijskog vijeća o usklađenosti odredbi Ugovora o neekskluzivnim distributerskim pravima sa Zakonom o konkurenciji. Nakon provedene analize, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da se odredbama predmetnog Ugovora narušava tržišna konkurencija, a samim tim i Zakon o konkurenciji BiH.
Konkurencijsko vijeće je donijelo mišljenje po Zahtjevu privrednog subjekta Telemach d.o.o. Društvo za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija d.o.o. Sarajevo u vezi postojanja obaveze podnošenja prijave koncentracije koja će nastati stjecanjem kontrole kupovinom 100,0% vlasničkih udjela u privrednim subjektom ART – NET d.o.o. Kiseljak. Nakon provedene analize dostavljenih podataka, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da pivredni subjekt Telemach d.o.o. nije u obavezi podnijeti prijavu koncentracije.

Borivoje Simić – indikator.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close