‘Amerikanci’ nacrtali Federaciju sa šest županija

U organizaciji Udruženja Pravni institut u BiH – Law Institute in Bosnia and Herzegovina u Sarajevu će se 29. siječnja održati javna rasprava o prijedlogu ustavne reforme Federacije Bosne i Hercegovine.

Udruženje Pravni institut u Bosni i Hercegovini je tijekom 2012. godine u okviru istraživačkog projekta „Nove ideje – bolja Federacija BiH” (New Ideas – Better Federation of BiH) formiralo Radnu grupu pravnika koji su radili na pravnoj analizi važećeg Ustava Federacije BiH, priopćeno je iz Udruženja Pravni institut u BiH.

Cilj angažiranja Radne grupe, koju podržava američko Veleposlanstvo u BiH, bio je povećanje funkcionalnosti, ekonomičnosti Federacije i smanjenja troškova ovog entiteta. Rezultati rada Radne grupe su objedinjeni u dokumentu: Ustavna reforma Federacije Bosne i Hercegovine – obrazloženje predloženih ustavnih reformi Federacije sa prilozima a) Mapa kantona i b) Novi Ustav Federacije BiH.

Osnovni rezultati do kojih je Radna grupa došla uključuju, između ostalog, nekoliko važnih izmjena. Prvenstveno postoji nužnost reorganizacije Federacije Bosne i Hercegovine okrupnjivanjem županija u skladu s demografskim, ekonomskim, geografskim i, koliko je to potrebno, multietničkim kriterijima.

Prijedlogom nove mape županija njihov broj bi se smanjio sa 10 na šest čime bi se smanjili troškovi javne potrošnje i preobimne administracije u Federaciji.

Potrebno je izvršiti i preraspodjelu nadležnosti između Federacije i županija na način da se utvrdi pretpostavka nadležnosti u korist Federacije uz taksativno navođenje isključivih nadležnosti županija, odnosno, zajedničkih nadležnosti županija i Federacije čime bi se samo potvrdilo činjenično stanje. Neke od nadležnosti poput zdravstva, visokog obrazovanja i lokalne samouprave valja dodijeliti razini Federacije Bosne i Hercegovine, navodi se u priopćenju.

Radna grupa predlaže adekvatno poboljšanje položaja tzv. ostalih u Federaciji BiH. Uvodi se nova glava u Ustav Federacije s nazivom „Sudska vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine“ koja bi objedinila odredbe o Vrhovnom sudu Federacije, kantonalnim i općinskim sudovima te izdvajanje glave pod nazivom „Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine“.

Uz ovo, potrebno je unijeti i poglavlje o proračunu pravosudnih institucija u Federaciji BiH čime se dodatno osnažuje pravosuđe kao neovisno od izvršne i zakonodavne vlasti.

Mijenja se naziv „ostali“ nazivom „nacionalno neopredijeljeni i nacionalne manjine“, termin „vitalni nacionalni interes“ mijenja se primjerenijim terminom „vitalni interes“ te se preciziraju i druga terminološka nesuglasja u tekstu ustava, priopćeno je iz Udruženja Pravni institut u BiH.

Američka podrška
Inače, ovaj projekt podržalo je američko Veleposlanstvo u BiH, koje navodi kako nema ništa sa zaključcima Pravnog institua, ali se ranije govorilo o tome kako su SAD i EU angažirale stručnjake da iznađu rješenje.

Američki veleposlanik u BiH Patrick Moonu nekoliko navrata je istaknuo kako SAD nema nikakav konkretan prijedlog, ali jedino rješenje za preustroj Federacije BiH je reforma Ustava.

Iz američkog veleposlanstva odašiljane su poruke kako će se sve reforme Ustava morati dogovoriti između predstavnika stranaka u FBiH.

SAD i EU želi vidjeti funkcionalniju FBiH koju bi predvodila Federalna vlada s manje administracije i da bude značajno jeftinija nego do sada, a da služi interesima građana cijele Federacije BiH.

Također, rečeno je kako SAD i EU imaju jasan stav da nema ništa od formiranja treće federalne jedinice i te da to smatraju korakom unatrag.

Novi prijedlozi su dostupni na www.boljafederacija.ba.

Bljesak.info

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close