Rudnik Kakanj dobio vrijednu donaciju: Saradnja sa Slovencima nastavljena

Rudnik mrkog uglja Kakanj i Centar za međunarodnu saradnju i razvoj Republike Slovenije potpisali su ugovor o donaciji kojom će se omogućiti realizacija druge faze projekta Modernizacija eksploatacije mineralnih resursa – automatizacija tehnološkog procesa i uvođenja sistema daljinskog nadzora u jami Haljinići.

Za Rudnik je ugovor potpisao direktor Mirsad Jašarspahić, a u ime donatora direktor CMSR-a Gašpar Jež.

Najbolji partner

Ukupna vrijednost ulaganja u ovu fazu automatizacije je 472.035 KM, od čega 30 posto obezbjeđuje donator CMSR, a 70 posto je vlastito učešće Rudnika Kakanj.

Druga faza automatizacije u jami Haljinići podrazumijeva dogradnju sistema daljinskog praćenja parametara glavnog vodosabirnika i pumpnog postrojenja sa sistemom daljinskog automatskog upravljanja glavnom i rezervnom pumpom. Pored toga, doći će i do proširenja sistema videonadzora instaliranjem još četiri kamere duž transportnih jamskih prostorija sve do donje komore širokog čela.

Gašpar Jež, direktor Centra za međunarodnu saradnju i razvoj Republike Slovenije, tokom potpisivanja ugovora je istakao da je kakanjski Rudnik njihov najbolji partner.

“Ušli smo u treći projekt saradnje između Slovenije i Rudnika Kakanj. Potpisali smo donatorski ugovor, čime Slovenija Rudniku Kakanj donira 30 procenata ukupne investicije u sistem automatizacije. Slovenija na ovaj način podupire uvođenje modernih tehnologija. Moram priznati da je Rudnik Kakanj naš najbolji partner, ovo je već treći projekt kojeg podržavamo donatorskim sredstvima. Po pravilu, mi uvijek novu saradnju ostvarujemo sa nekom drugom općinom ili institucijom, ali sa Rudnikom je izvanredna saradnja jer imaju nove ideje, tako da smo sada u trećem projektu. Vjerujem da će uslijediti i novi projekti“, kazao je Gašpar Jež.

Treći projekt

Direktor Rudnika Kakanj Mirsad Jašarspahić je rekao kako od 2009. Rudnik uspješno sarađuje sa Centrom za međunarodnu saradnju.

“Prijatelji iz Slovenije prvi put su prije pet godina učestvovali u finansiranju nabavke opreme i instaliranja automatske metanometrijske centrale, a značajno su u 2011. godini podržali prvu fazu automatizacije transporta i odvodnjavanja”, naglasio je Jašarspahić.

Isporučilac opreme je već punih pet godina, poslovnošću i kvalitetom, dokazani partner kakanjskog Rudnika, slovenačka firma Tevel Teve Varnost Elektronika d.o.o. Kisovec. Radove na instaliranju opreme zajedno sa stručnjacima Tevela izvodit će zaposlenici Rudnika, čime se postiže brža i bolja obučenost vlastitog kadra za rad, održavanje i upravljanje sistemom automatizacije.

 Izgradnja dijela sistema za automatizaciju i daljinski nadzor u prvoj fazi iznosila je 776.808 KM. Vrijednost druge faze je 472.035 KM, što znači da su u automatizaciju tehnološkog procesa i uvođenja sistema daljinskog nadzora u jami Haljinići kakanjskog Rudnika do sada, uz pomoć Centra za međunarodni razvoj i saradnju, investirane 1.248.843 KM.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close