Javne ličnostiM plus

Refik Kurgaš – Dobitnik „Povelje općine Visoko 2011.“

RefikKurgaš, sin Mustafe, rođen je 17.11.1962.godine u BijelomPolju, gdje je živio do 1981. godine. Školovanje, želja za novim saznanjima i posao doveli su ga u Sarajevo gdje je živio do 2001. godine, a od 2001. godine do danas, živi i radi u Visokom na adresi Donja Zimča, 71300 Visoko. Oženjen je i otac petero djece.
– Učesnik je odbrambeno-oslobodilačkog rata od prvih dana do samog kraja, jedan je od prvih ratnih komandanata Sarajevske Dobrinje, četiri puta ranjavan, 90 % ratni vojni invalid , iz rata izašao sa činom kapetana.

– Dobitnik je javnog priznanja „POVELJA OPĆINE VISOKO 2011.“ koje dodjeljuje općinsko vijeće zaslužnim građanima, koji su kroz svoj život i rad doprinijeli i doprinose sveukupnom razvoju lokalne zajednice, dobitnik je i ratnih priznanja za svoj nesebičan doprinos u odbrambeno-oslobodilačkom ratu.

Obrazovanje

– Osnovno i srednje obrazovanje stekao u Bijelom Polju, a nakon toga diplomu diplomiranog Ekonomiste.

– Suvlasnik je AKOVA GROUP Sarajevo,vodeće kompanije za proizvodnju i preradu pilećeg mesa u Bosni i Hercegovinini i regionu, koju čine (Brovis d.d. Visoko, Akova-impex d.o.o. Sarajevo, MI Ovako Sarajevo te niz drugih manjih privrednih subjekata.)

– Nosilac aktivnosti privatizacije 2001. godine tadašnje Tvornice stočne hrane i Farme Visoko, današnjeg Brovis-a d.d. Visoko, a što se ujedno smatra jednom od najuspješnijh privatizacija u FBiH. Tvornica stočne hrane i Farma Visoko zatečeni su u katastrofalnom stanju sa 84 uposlenika bez uvezanog radnog staža, uplaćenih doprinosa i plaća za 15 mjeseci Danas Brovis d.d. Visoko upošljava oko 500 radnika i angažovanih 200 kooperanata diljem BiH. Od bukvalne ruševine od dolaska gos. Kurgaša do danas uloženo je oko 50.000.000,00 KM u modernizaciju proizvodnje, tako da je danas Brovis d.d. Visoko gigant sa zaokruženom proizvodnjom od stočne hrane koja godišnje iznosi oko 30.000,00 tona koncentrovane stočne hrane i hiljadu tona mesnog koštanog brašna, inkubatorskom stanicom koja proizvede 8.,miliona jednodnevnih tovnih pilića, modernom klaonicom za perad sa kafilerijom. Na lokalitetu od 50.000 m2 u novosagrađenim i modernim farmama proizvede se oko 90.000,00 komada matičnog roditeljskog jata. Ovi parametri Brovis d.d. Visoko svrstavaju među najuspješnije kompanije u BiH i jednog od najvećih proizvođača pilećeg mesa u regionu.

– Predsjednik Nadzornog odbora Brovis-a d.d. Visoko.

– Trenutno obnaša funkciju Direktora plana investicijskih ulaganja i razvoja pri MI OVAKO Sarajevo.

Društvene vještine,aktivnosti i kompetencije

– Povezivanja sa ljudima, lahko uspostavljanje kontakata sa poslovnim partnerima, izražena sposobnost komunikacije i retorike, aktivan član lovačkih udruženja u Visokom i Trnovu.

– Član nadzornog odbora lovačkog društva „Srndač“ Visoko

–  Posebna aktivnost odnosi se na humanitarni rad, odnosno svakodnevno pomaganje projekata koji imaju za cilj pomoć socijalno ugroženim kategorijama društva kako kroz profesionalni angažman, tako i lično.

– Pomoć nadarenim učenicima u toku školovanja, pomoć sportskim kolektivima i udruženjima građana o čemu svjedoče mnoge zahvalnice.

–  Predsjednik je fondacije „MI ZA DJECU“ čija je osnavna svrha pomoć pri izgradnji škola i stvaranje boljih uslova za obrazovanje naše djece

– Aktuelni podpredsjednik A-SDA BiH, predsjednik KO A-SDA ZDK.

magazinplus.eu

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close