BiHPolitika

Refik Begić: Svako će odgovarati za svoj (ne)rad, nerealne plaće postat će prošlost

Direktor Agencije za državnu službu FBiH

Od ljeta prošle godine na čelu Agencije za državnu službu Federacije BiH (ADS FBiH) nalazi se magistar uprave Refik Begić. Ovu dužnost preuzeo je u vremenima kada pred ovom agencijom Vlade Federacije stoje brojni izazovi iz oblasti reforme javne uprave.

O tome kako je “izvođaču radova” raditi na ovoj izuzetno važnoj reformi, posebno zbog toga što je i međunarodna zajednica već konstatirala da nije zadovoljna napretkom u toj oblasti, u zagovoru za naš list govori direktor ADS-a Begić.

Nivo odgovornosti

– Nakon detaljnog uvida u stanje u javnoj upravi, formirao sam tim saradnika osposobljenih za ono što bismo mogli nazvati projektnom strategijom za ovaj reformski proces. Radi se o važnom društvenom segmentu i na samom početku bio sam svjestan odgovornosti koju sam preuzeo. Na poslovima koje sam ranije obnašao bio sam upoznat sa stanjem u ovoj oblasti i znao gdje su “bakterije” za koje treba adekvatan, a ne bilo kakav antibiotik, kako bi one bile uništene. Zato je bilo potrebno sačiniti dokument, a to je strateški plan reforme “Sistem državne službe FBiH – Izazovi i perspektive” – pojašnjava Begić.

Prema njegovim riječima, radi se o dokumentu koji vrlo sistematično obrađuje sve oblasti Agencije, a prije svega njenu nadležnost. Nadalje, dokument sadrži opsežne analize i posljedica po sistem državne službe, nastalih nakon ocjene ustavnosti Zakona o državnoj službi FBiH. U njemu je hronološki obrađen i proces reforme javne uprave, što je jedan od prioriteta iz Reformske agende BiH 2015.-2018. Jedan od segmenata ovog strateškog plana, kako naglašava naš sagovornik, su i prijedlozi akata koji definiraju obaveze Agencije, a to je, između ostalog, i saradnja s organima uprave u provedbi aktivnosti Akcionog plana Reformske agende u oblasti javne uprave.

– Taj dokument je prvi ozbiljan pomak unutar ove oblasti u reformskom procesu, odnosno provedbi Akcionog plana Reformske agende, a javna uprava je dio toga. Akcentirat ću da je historijski moment za našu državu predaja aplikacije BiH za pristup Evropskoj uniji koja je naša jedina destinacija i put ka napretku. Tu se, dakle, ne radi samo o važnosti napretka Federacije BiH, nego države Bosne i Hercegovine – potcrtava Begić.

grafika

Prvi put sačinjen jedinstven registar zaposlenih u administraciji Federacije BiH

Napominje da je apsolutno siguran da je ovaj plan Agencije provodiv i da će se njime riješiti problemi u ovoj oblasti.

– Ovdje se radi o sistemskim i institucionalnim procesima koji se uvijek moraju nadograđivati. Ono što je bitno jeste da se javna uprava ovim dokumentom podiže na viši nivo odgovornosti i što se njime uvodi princip po kojem će svako odgovarati za svoj (ne)rad. Dakle, apsolutno sam siguran u ono što radim – kaže Begić.

Upitan smatra li da će imati političku podršku za iznesena stajališta, pojašnjava kako bi radije termin “politički zamijenio terminom institucija, jer institucija je nešto što čini ovu državu i što smo dužni respektirati”.

– Da, imam podršku. Naša zemlja se aplikacijom opredijelila jasno da bude dio evropske porodice i na pragu smo ako provedemo Agendu i moj dokument kao važnu kariku u njemu. Odgovorni u institucijama koje vode, te ostali odgovorni zvaničnici u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti su percipirali i ocijenili dokument pozitivno. Da je bilo drugačije, već do sada bi bila izražena kritika, savjet ili, pak, negativna percepcija, koje nema. Najzad, izradu ovog dokumenta od mene, kao odgovorne, stručne i upućene osobe, tražila je Vlada FBiH svojim zaključkom – dodaje Begić.

Pojašnjava da dokument još nije razmatran na sjednici Vlade FBiH, ali da je najavljeno održavanje posebne tematske sjednice na kojoj će se, isključivo, raspravljati o njemu. Kada je, pak, riječ o potrebi smanjenja izuzetno brojne administracije, Begić ističe da se moraju provesti održiva rješenja.

– Svakako, moja i nakana vlasti nije velika administracija koja je sama sebi cilj, ali nisu ni kratkoročni rezultati. Aktuelna vlast radi na smanjenju nezaposlenosti, otvaranju radnih mjesta, porastu GDP-a i parametara kojima se mjeri razvijenost jedne zemlje i stvaraju se standardi kompatibilni s evropskim. Rješenja su u optimizaciji radnih mjesta u javnoj upravi, provodiva i jasno precizirana u dokumentu ADS-a FBiH – navodi Begić.

Nerealne plaće

Potcrtavajući da se ništa ne može desiti preko noći i da je ovo proces ozdravljenja koji će trajati, ali i proizvesti rezultat, direktor ADS-a napominje i da mu je jasno da građani više nemaju strpljenja.

– Svjestan sam da im je dosta priča, obećanja i da im je na umu kako preživjeti. Upravo smo u procesu prelaženja s riječi na djela. Kada pitate koja su to rješenja, samo jedno od njih je da sada prvi put imamo jedinstven registar zaposlenih u administraciji Federacije BiH, što će nam pomoći u provedbi reforme, ali koji znači i transparentnost. Nadalje, namjeravamo realizirati prijedlog sporazuma federalnih i kantonalnih vlasti u oblasti državne službe u okviru kojeg će se utvrditi optimalan broj zaposlenih u organima svih nivoa vlasti. Ono na što ćemo se fokusirati i što imamo prvi put je izrada adekvatne sistematizacije koja je personifikacija pravednosti. Dakle, stvara se jedinstven sistem osnovice plaće, što znači uspostavljanje efikasne i ekonomski opravdane administracije. Time bi nerealne plaće, koje su bile iritantne i narodu i javnosti, postale prošlost. Svakako, nemam prostora da govorim o ostalim rješenjima, ali sadržana su u dokumentu koji će razmatrati Vlada FBiH na tematskoj sjednici – precizira Begić.

Posljedice presude Ustavnog suda FBiH iz 2010. godine

– Kada se Ustavni sud FBiH 2010. godine prvi put očitovao o ovoj oblasti, utvrdio je da Zakon o državnoj službi Zapadnohercegovačkog kantona (ZHK) nije u suprotnosti s Ustavom FBiH, a za posljedicu smo dobili fragmentaciju javne uprave.

Ta je fragmentacija poprimila tolike razmjere da danas imamo situaciju da se u pojedinim općinama državni službenici mogu zaposliti na osnovu odredbi nekih odluka koje su usvojila općinska vijeća. Naravno, nakon ZHK-a i ostali su kantoni počeli donositi svoje zakone, pa ih sada imaju Posavski, Sarajevski, Unsko-sanski kanton… Zato je neophodno usaglasiti sporazum između federalne i kantonalnih vlasti koji će jasno i precizno utvrditi principe podjele nadležnosti iz segmenta zapošljavanja i same državne službe u cijelosti. To će biti formula velikog obrata u državnoj službi, koja će skinuti barijeru za efikasnu provedbu reforme i uspostavu sistema državne službe u FBiH – kaže Begić.

Autor: A. NUHANOVIĆ – avaz.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close