BiHPrivreda

Različiti zakoni u Federaciji BiH i Republici Srpskoj stvaraju probleme poslodavcima

Nejednako regulisanje neradnih dana samo je jedan od problema koje zbog zakonske neusklađenosti dva bh. entiteta imaju naši poslodavci. Kako tvrde u Udruženju poslodavaca FBiH, subjekti iz ovog entiteta su najčešće u neravnopravnom položaju.Mladen Pandurević, direktor Udruženja poslodavaca FBiH za naš portal kaže kako je potrebno pojednostaviti poslovanje kroz harmonizaciju entitetskih zakona zbog osiguranja jedinstvenog tržišnog prostora i konkurentnosti na nivou Bosne i Hercegovine.

“Propisi u Federaciji BiH i Republici Srpskoj istu materiju regulišu na dva različita načina, čime se otežava poslovanje i poslodavci dovode u neravnopravan, pa i diskriminirajući položaj. U incijativama Udruženja poslodavaca FBiH, posebno kada je riječ o zakonima iz domena poreske politike, Udruženje zahtijeva harmonizaciju zakonskih okvira sa zakonima RS-a i direktivama Evropske unije”, kazao je Pandurević.

Iz Udruženja poslodavaca navode primjer da u Zakonu o fiskalnim sistemima traže ukidanje fiskalizacije u veleprodaji, a u Zakonu o porezu na dobit uvođenje poreskih olakšica po osnovu reinvestiranja, koje postoje u RS-u. Kada je riječ o Zakonu o poreznoj upravi traže uvođenje apsolutnog roka zastare poreznih davanja koja postoje u RS-u.

“Također, poslodavci imaju problem i s načinom deklarisanja proizvoda u dva entiteta. Naime, ukoliko trgovac deklariše proizvod prema važećim propisima u Federaciji BiH, bit će kažnjen na području Republike Srpske, a ukoliko deklariše proizvod prema važećim propisima u Republici Srpskoj, bit će kažnjen na području Federacije BiH. Pored izricanja kazni za prekršaje trgovci su izloženi dodatnim troškovima prevođenja deklaracija, etiketiranja proizvoda, skladištenja proizvoda, a ti troškovi na godišnjem nivou iznose oko 2,2% od nabavne vrijednosti proizvoda”, navodi on.

Ovakvim postupanjem, nastavlja Pandurević, ograničava se sloboda kretanja robe, usluga, kapitala i osoba, što je u suprotnosti s Ustavom BiH.

“Bitno je istaći i nejednakosti u pogledu registracije poslovnih subjekata. U RS-u je za registraciju potrebno sedam dana i uveden je jednošalterski sistem, dok u Federaciji BiH, bez obzira na zakonski rok od 30 dana, za registraciju je, u praksi, potrebno tri-pet mjeseci. Zbog toga pojedini poslodavci iz FBiH odlučuju registrovati svoje firme u RS-u, jer će registraciju izvršiti na brži, jednostavniji i efikasniji način”, kazao je on.

Još jedan primjer nelojalne konkurencije je da su proizvođači i trgovci u FBiH stupanjem na snagu Uredbe o naknadama za plastične vrećice iz 2014. stavljeni u neravnopravan položaj u odnosnu na konkurente u RS-u, jer ni nakon pet godina od stupanja na snagu Uredbe nije donesen propis u RS-u.

“Naime, ovom Uredbom za proizvođače i trgovce u FBiH uvedena je naknada za plastične vrećice u iznosu od 50 KM po kilogramu. Nakon što je nadležno ministarstvo u RS-u pripremilo uvođenje ove naknade koja je u prijedlogu 300 KM po toni, Vlada FBiH je pripremila donošenje nove uredbe u kojoj je prijedlog da trgovci plaćaju plastične vrećice pet hiljada KM po toni, što znači da će poslodavci u FBiH ponovo biti u neravnopravnom položaju. Iz ovog primjera je vidljivo da Vlada FBiH ne vodi računa o konkurentnosti”, smatra Pandurević.

U Udruženju poslodavaca FBiH kažu kako svojim aktivnostima stavljaju fokus na rasterećenje privrede, prvenstveno kroz smanjenje opterećenja cijene rada, smanjenje parafiskalnih nameta i unapređenje poslovnog ambijenta koji će omogućiti stabilno poslovanje članica UPFBiH, razvoj i punu zaposlenost te su i u pogledu navedenih inicijativa za uspostavljanje jednakih uslova za poslovanje na nivou Bosne i Hercegovine sarađivali s nadležnim institucijama iz oba entiteta.

Klix

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close