Raspisan konkurs za bankarskog ombudsmena u FBiH

Agencija za bankarstvo rapisala je oglas za priijem u radni odnos ombudsmena za bankarski sistem.

Od kandidata za ovo radno mjesto, između ostalog,  traži se da ima VSS- pravni fakultet, pet godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i posebna znanja iiz djelatnosti Agencije.
Odabrani kandidat bit će na probnom radu šest mjeseci.
Izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo FBiH, usvojenim još u 2012. godini, utvrđeno je da u sastavu Agencije treba da postoji samostalna organizaciona jedinica unutar koje djeluje jedan ili više ombudsmena za bankarski sistem radi promoviranja i zaštite prava i interesa potrošaca, tj. fizickih lica kao korisnika finansijskih usluga.
Ombudsmen treba da omogućava da se nesuglasice i sporovi izmedu institucija bankarskog sistema i korisnika finansijskih
usluga pravično i brzo riješavaju sa minimumom formalnosti putem usaglašavanja, posredovanja ili na drugi miran nacin.
Ombudsmen je nezavisan u obavljanju svojih zadataka, a provodenjem svojih funkcija ne djeluje kao zastupnik Agencije. Uloga bankarskog ombudmena bitna je i zbog primjene nedavno usvojenog Zakona o zaštiti jemaca u FBiH.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close