Visoko

Radovi na izgradnji rezervoara Pertac I teku prema planiranoj dinamici

Rezervoar Pertac I je centralni rezervoar vodovodnog sistema Grada Visokog, projektovan je kao rezervoar sa dvije komore V = 2.000,00 m3. 1989. godine je izgrađena zatvaračka komora i lijeva vodna komora pomenutog rezervoara. Proširenjem vodovodne mreže na MZ Gračanica i Moštre javlja se potreba za povećnjem rezervoarskih prostora što u konačnici znači da je potrebno izgraditi i drugu vodnu komoru rezervoara Pertac I V = 2.000,00 m3.

Izgradnja II komore rezervoara Pertac je od velikog značaja i predstavlja najveći objekat dogradnje vodovodnog sistema našeg grada. Vodne komore su pravougaonog oblika vanjskih dimenzija 25,60×16,0m.

Dubina vode u komorama je 5,0m, a zračni prostor između vodnog ogledala u situaciji kada je rezervoar pun do donje ivice krovne ploče visine 1,0m je dovoljan da bi se obezbijedilo normalno i pravilno funkcioniranje objekta. Ventilacija vodnih komora će se obavljati preko ventilacionih cijevi. Betonski radovi na izgradnji rezervoara su završeni, čemu su prethodili zemljani radovi, izgradnja temeljne ploče, sistema drenaža te  radovi na armiranju II vodne komore.

Završetkom radova na proširenju vodovodne mreže značajno će se umanjiti gubici, te dobiti nove količine vode za dalje proširenje gradske mreže.

Press Grada Visoko

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close