Prodaja državnog kapitala u preduzeću „UNIS“ d.d. Sarajevo putem berze

Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine je prodavac dionica u državnom vlasništvu emitenta „UNIS“ d.d. Sarajevo.

Aukcijska prodaja državnog kapitala obavlja se po berzanskim pravilima na Sarajevskoj berzi – burzi vrijednosnih papira – SASE.

Odabrani profesionalni posrednik za prodaju državnog kapitala u preduzeću „UNIS“ d.d. Sarajevo je brokerska kuća „Raiffeisen Bank“ d.d. Bosna i Hercegovina.

Predmet prodaje je paket državnih dionica količine 1.900.000, preduzeća „UNIS“ d.d. Sarajevo.

Prodaja će biti obavljena na vanrednoj aukciji Metodom 1 – jednokratne prodaje pri kojoj su dozvoljeni samo kupovni nalozi koji glase na količinu identičnu onoj iz prodajnog naloga.

Početna prodajna cijena jedne dionice iznosi 3,96 KM.

Aukcijska prodaja paketa dionica održat će se u četvrtak, 05.12.2013. godine.

                         KRATAK   PROFIL PREDUZEĆA I OBIM PRODAJE

O S N O V N I    P O D A C I

Naziv preduzeća„UNIS – UDRUŽENA METALNA INDUSTRIJA“ d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv„UNIS“ d.d. Sarajevo
Sjedište71000 Sarajevo, Envera Šehovića 54, BiH
Pravni statusDioničko društvo
DirektorEsad Lučkin
Telefon+ 387 33 725 360
Fax+ 387 35 725 369
DjelatnostPreduzeće „UNIS“ d.d. Sarajevo je osnovano 1968. godine.

„UNIS“ d.d. Sarajevo je do 1992. godine osnovao ili integrisao više od stotinu preduzeća u oblastima: automobila i dijelova, repromaterijala, hemijske i namjenske industrije, ležajeva, alata, bicikla i dr. Imao je zajednička ulaganja sa firmama svjetskog renomea: Volkswagen, Singer, Olimpia, Olivetti. Osnovana su mješovita preduzeća u USA, Njemačkoj i Italiji, kao i veliki broj predstavništava  po  svijetu.

U periodu od 1996. do 2000. godine razvija se djelatnost obnove proizvodnje putem projekata:

Obnova mjerno-regulatorne opreme za prirodni plin osnivanjem fabrike FAGAS d.o.o. Sarajevo;

Obnova automobilske industrije putem zajedničke kompanije VOLKSWAGEN d.o.o. Vogošća sa kapitalom UNIS-a i Volksvagena iz Njemačke.

Obnova poslovnog centra UNITIC d.o.o. Sarajevo u partnerstvu UNIS-a sa Kuwait Investment Authority Kuwait, investicija u vrijednosti 71,5 miliona KM;

Od 2009. godine Koncern funkcioniše kao četiri povezana društva:

–       UNIS d.d. je matično društvo. Putem investicija i upravljanja vezano je sa ostalim društvima.

–       UNIS FAGAS d.o.o. Sarajevo, koji se bavi proizvodnjom mjerno-regulatorne opreme za prirodni gas. UNIS je vlasnik 44,83%.

–       UNITIC d.o.o. u kojem UNIS ima učešće od 50%.

Broj radnika

39

  VLASNIČKA  STRUKTURA I OBIM PRODAJE DRŽAVNOG KAPITALA*

K o l i č i n a

P o s t o t a k

Državni kapital

45,638 %

Privatni kapital

54,362  %

Ukupan broj dionica

4.163.286   

Broj dionica državnog kapitala

1.900.000

Broj dionica privatnog kapitala

2.263.286

Ukupan broj dionica prodaje

1.900.000

 

Ukupan procenat prodaje državnog kapitala

 

 

100 %

FINANSIJSKI POKAZATELJI PREDUZEĆA (u KM)

2009.

2010.

2011.

2012.

Dobit

672.015

716.106

Gubitak

2.676.717

368.334

 Prihod

2.841.769

3.420.879

2.567.384

2.406.161

Aktiva

48.576.467

48.018.712

48.895.360

49.827.258

Obaveze

1.595.218

321.357

284.788

257.836

Ukupni kapital

46.981.249

47.697.355

48.610.572

49.569.422

Za dodatne informacije kontaktirati:

Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine

Nejra Kadić

Stručni saradnik

Tel. +387 33 586 253

E- mail: nejra.kadic@apf.gov.ba

Raiffeisen Bank d.d. Bosna i

Hercegovina

Reuf Sulejmanović, direktor

Nadira Ćenanović, šef

Tel. +387 33 287 647, 287 649

E-mail: nadira.cenanovic@rbb.sarajevo.raiffeisen.at

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close