Prezentirane aktivnosti JKP”Gradska groblja”d.o.o Visoko u stečaju (Video)

Na današnjem PRESS-u održanom u Velikoj sali općine Visoko prezentirane su aktivnosti JKP”Gradska groblja”d.o.o Visoko u stečaju.

Stečajni upravnik Mehmed Vranac istakao je da je otvaranjem stečajnog postupka u službi knjigovodstva zatečeno stanje dugovanja iznosilo preko 15 miliona KM, da je u radnom odnosu bilo 42 zaposlenika i 8 lica angažovano po osnovu ugovora o djelu.

Preduzeće je obavljalo i nekomunalne djelatnosti od kojih je jedna permanentno proizvodila gubitak i u značajnoj mjeri je uticala na ukupnu destabilizaciju poslovanja.Doprinosi za zaposlene se nisu uplaćivali od 2003.g.a samo na dva izvršenja su zatezne kamate na mjesečnom nivou iznosile preko 40.000  KM.

Nakon otvaranja stečajnog postupka u radnom odnosu je zadržano 22 radnika a za poslove portira su zaključena dva ugovora o djelu.

Ukinuto je obavljanje drvoprerađivačke djelatnosti kao štetno po ukupno poslovanje preduzeća.

Općina Visoko je dodijelila obavljanje nove komunalne djelatnosti koja se odnosi na održavanje i naplatu korištenja javnih parkirališta , sva imovina koja je po različitim osnovama ili bez osnova bila data drugim pravnim i fizičkim licima-vraćena je u faktični posjed.

Konsolidovano je ukupno poslovanje i nastavljeno je obavljanje exhumacija žrtava genocida i žrtava rata po nalozima  nadležnih organa.

U toku trajanju stečajnog postupka sve plate radnika zajedno sa doprinosima su uredno i na vrijeme isplaćene.

-Direktni i indirektni porezi su također na vrijeme obračunati i isplaćeni .

-Svi računi dobavljača za nabavljene robe i usluge su redovno plaćene

-na dan podnošenja ovih informacija preduzeće nema dospjelih neizmirenih obaveza za poslovanje nakon otvaranja stečajnog postupka.

Tokom 2014 i 2015. g. ovo Javno komunalno preduzeće je bilo angažovano na zajedničkom ukopu žrtava genocida u Memorijalnom centru ”Srebrenica –Potočari”.

Ukupno za isplatu potraživanja u 2015. G. predviđen je iznos od 1.118.778,88 KM.

Od prodate imovine u toku stečajnog postupka ukupno je naplaćen iznos od 133.115,80KM.

Predstavnik i predsjednik odbora povjerilaca JKP”Gradska groblja” d.o.o Visoko u stečaju Sulejman Ismić istakao je da da je Odbor povjerilaca  aktivno uključen u tok postupka , te je donosio odluke i akte iz drugih zakonskih nadležnosti .Neke od odluka su odluke vezane za usvajanje prijedloga stzečajnog plana, odluke vezane za prodaju imovine  za koju je procijenjeno da neće biti neophodna ovom preduzeću, odluke o načinu rješavanja tužbi, te niz drugih koje su usmjerene na unapređenje djelatnosti .

magazinplus.eu / visoko.gov.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close