Prijedlog Općinske načelnice za izmjenu Budžeta Općine Visoko za 2015.g.

Današnja  PRESS konferencija  koju je održala načelnica Amra Babić uz prisustvo direktora Veleprometa Vitomira Blagojevića , održana je s ciljem da se građani Općine Visoko , a  prije svega građani koji su uposlenici Veleprometa maloprodaje informišu , da je  na račun  Ministarstva finansija Vade ZDK i Općine Visoko  uplaćen  iznos sredstava cca 910.000 KM,  od prodaje objekta Veme, a  sa računa Općinskog suda u Visokom  i raspoređen je na prihode prema Kantonu i Općini Visoko.

” Menadžment Veleprometa Maloprodaje i direktor prethodno su  obavili  razgovore sa Vladom ZDK gdje je dogovoreno da se interventno do 31.12. 2015 g.dio sredstava na ime plaćanja doprinosa za PIO, uplati za uposlenikeVelepromet maloprodaje , a posebno za one koji su stekli  uvjete za penzionisanje (imajući u vidu najave novog Zakona o PIU koji bi trebao stupiti na snagu 01.01.2016.g.)  i dogovorili  da  iznos od oko 240.000. KM  usmjere  za uplatu PIO za 33 radnika.

U međuvremenu se desila ova uplata od Suda u iznosu od 910.000 KM i zadovoljstvo mi  je da smo zajedno sa Vladom Kantona i Premijerom postigli sporazum da kompletan taj iznos bude preusmjeren na plaćanje PIO za sve uposlenike Veleprometa Maloprodaje. Danas će biti  održan Kolegij Općinskog vijeća  na kojem će se tražiti dopuna Dnevnog reda za sjednicu Općinskog vijeća , a na sjednici Općinskog vijeća biće predložen rebalans Budžeta Općine Visoko za 2015. godinu gdje će raspored sredstava koja se nalaze na računu Općine Visoko, a po osnovu prodaje robne kuće Vema, preusmjeriti u kompeletnom iznosu na plaćanje obaveza za PIO prema radnicima Veleprometa.

Ukoliko Vijeće donese odluku o usvajanju rebalansa Budžeta  za 2015.g. do 31.12.2015 g.  prebacivanjem sredstava na račun PIO osigurali bi linearnu uplatu za sve radnike Veleprometa maloprodaje po godinama nastanka te obaveze. Obaveza Skupštine  ZDK je da rebalansom budžeta  ZDK za 2015. g preusmjeri 240.000 KM koje bi bile iskorištene interventno za 33 uposlenika koji su stekli uvjete za penziju.Na jučerašnjoj Skupštini, na prijedlog Vlade, bio je rebalans Budžeta koji ,na žalost, nije  usvojen .

Ostatak sredstava bi  početkom slijedeće godine Vlada ZDK  preusmjerila na plaćanje obaveza na PIO, za radnike Veleprometa maloprodaje .Na ovaj način bi se dobio efekat penzionisanja svih onih koji su stekli uvjete za penzionisanje(33 uposlenika) a istovremeno stekli i uvjete da se ostalim uposlenicima linearno uveže staž po godinama nastanka tih obaveza,” istakla je načelnica Babić.

Direktor Veleprometa Vitomir Blagojević je istakao kako  bi realizacija ovog plana bila od  velikog značaja za uposlenike Veleprometa, te uputio apel na vijećnike i posebno  zastupnike u Skupštini ZDK   da usvoje predložene Rebalanse Budžeta ZDK i Općine Visoko za 2015.g.  kako bi se riješio  ovaj problem uposlenika.

visoko.gov.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close