-TopSLIDEBiHPolitika

Pregled prvih 15 mjeseci rada Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Pregled prvih 15 mjeseci rada Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Nakon 15 mjeseci rada, u federalnom Parlamentu usvojeno je 25 prijedloga i nacrta zakona.  Među najznačajnijim usvojenim zakonima ističu se oni koji se odnose na oblasti ekonomije i socijalne politike.

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) počeo je s radom 1. decembra 2022. godine, kada je održana konstituirajuća sjednica Predstavničkog doma FBiH (PD FBiH). Dom naroda FBiH (DN FBiH) konstituirajuću sjednicu održao je 17. januara 2023. godine.

Do kraja aprila 2024. godine, osim konstituirajuće, Predstavnički dom održao je ukupno 18 sjednica, od kojih je deset redovnih i osam vanrednih. Na dnevnim redovima ovih sjednica našlo se ukupno 37 prijedloga i nacrta, a zastupnici/e Predstavničkog doma FBiH odlučivali/e su o njih 31. Šest prijedloga i nacrta koje je predložila Vlada FBiH skinuto je s dnevnog reda.

Od 31 raspravljanog akta, prihvaćeno je devet predloženih nacrta i usvojena 22 prijedloga zakona. Za vrijeme prve godine aktuelnog mandata, nijedan prijedlog ili nacrt nije odbijen u PD FBiH.

Najviše akata u zakonodavnu proceduru Predstavničkog doma uputila je Vlada FBiH, njih 29, dok su samo dva prijedloga zakona uputili/e zastupnici/e PD FBiH.

Jedan od njih, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima FBiH, uputila je zastupnica Edina Gabela (SBiH), dok je drugi prijedlog, Prijedlog zakona o registru osoba pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima u FBiH, uputio Klub SDP-a, tačnije, zastupnici Lana Prlić i Aner Žuljević.

Dom naroda FBiH je u istom periodu održao ukupno 11 sjednica, sedam redovnih i četiri vanredne. Raspravljano je o ukupno 25 zakona, od kojih je usvojeno i prihvaćeno 17 prijedloga i osam nacrta. S dnevnog reda skinuta su četiri zakona, koja su naknadno usvojena. Nije odbijen nijedan propis o kojem se raspravljalo u DN FBiH.

Do kraja aprila 2024. godine, oba doma Parlamenta FBiH zajednički su usvojila 16 prijedloga zakona koji su stupili na snagu. Među najznačajnijim usvojenim zakonima u ovoj se godini ističu oni koji se odnose na oblasti ekonomije i socijalne politike.

Treba naglasiti da je praćenje rada Parlamenta FBiH, kao i pisanje izvještaja o aktivnostima, otežano zbog netransparentnih praksi ovog organa.

Većina zapisnika sa sjednica objavljuje se nakon mjesec ili više dana od dana održavanja same sjednice. Također, Parlament FBiH ne objavljuje rezultate glasanja o zakonima sa sjednica.

Građanima i građankama nisu dostupni ni podaci o načinu glasanja parlamentaraca/ki o propisima u proceduri iako su, zahvaljujući direktnim glasovima, došli u Parlament da ih predstavljaju.

Netransparentnost potvrđuju i rezultati istraživanja Indeksa otvorenosti regionalnih institucija, koje je provedeno tokom 2023. godine, a koji pokazuju da Predstavnički dom FBiH ima najniži stepen otvorenosti od svih institucija koje su obuhvaćene ovim istraživanjem – 33,52 posto. Ni procenat otvorenosti koji je ostvario Dom naroda FBiH nije značajno veći – 41,07 posto. Slične prakse koje su dovele do ovakvog rezultata nastavile su se i u 2024. godini.

Rad Parlamenta FBiH možete pratiti na platformi Javna rasprava, gdje imate priliku čitati analize propisa u zakonodavnoj proceduri i glasati “za” ili “protiv” njihovih izmjena i dopuna te postavljati pitanja i davati prijedloge zastupnicima/ama i delegatima/kinjama u ovom zakonodavnom organu.

Istinomjer tim

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close