Potpisani aneksi ugovora za radove na rehabilitaciji cesta u FBiH

Direktor JP Ceste FBiH, Filip Vujeva, jučer je sa predstavnicima izvođača potpisao anekse ugovora za izvođenje radova na rehabilitaciji magistralnih cesta u FBiH.

–        M-18 Olovske Luke – Bakići, km 61+800 – 69+502 i M-18 Srednje izlaz – Ljubina, km 89+800 – 91+100. Vrijednost aneksa ugovora za izvođenje radova 322.547,41 KM.

Izvođač radova: JV HP INVESTING i SARAJEVOPUTEVI.

–        M-18 Ljubače – Živinice, km 6+765 – 8+095 i M-18 Đurđevik – Vitalj, km 19+582 – 41+7. Vrijednost aneksa ugovora za izvođenje radova 672.446,76 KM.

Izvođač radova: JV JATA GROUP & EURO-ASFALT.

–        M-5.1 Kaonik – Bukovci (prema Bilalovcu), km 0+000 – 13+300. Vrijednost aneksa ugovora za izvođenje radova 357.338,07 KM.

Izvođač radova: JV EUROASFALT & JATA GROUP & DOBOJPUTEVI & TRGOŠPED.

–        M-5.1 Bilalovac – Fojničko r., km 17+650 – 24+750. Vrijednost aneksa ugovora za izvođenje radova 266.530,52 KM.

Izvođač radova: JV PUTOVI GRUDE & LIVNOPUTOVI.

–        M-5.1 Kreševsko+300 – Šamin Gaj, km 30+250 – 45+300. Vrijednost aneksa ugovora za izvođenje radova 418.656,72 KM.

Izvođač radova: STRABAG AG.

–        M-16 Poriče – Kupres, km 22+500 – 33+700. Vrijednost aneksa ugovora za izvođenje radova 1.524.410,97 KM.

Izvođač radova: HP INVESTING.

–        M-5 Vrtoče 2 – Bosanski Petrovac 4, km 58+700 – 64+000 i Bosanski Petrovac 4 – Gornje Bravsko 2, km 0+000 – 19+300. Vrijednost aneksa ugovora za izvođenje radova 174.483,56 KM

Izvođač radova: KOV-GRAD BUŽIM.

Pored aneksa ugovora za izvođenje radova, potpisani su i aneksi ugovora za nadzor predmetnih dionica u ukupnoj vrijednosti od cca 490.000,00 KM.

Potpisani aneksi ugovora će biti finansirani iz kreditnih sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) osiguranih u okviru projekta „Rehabilitacija cesta u FBiH“. Planirani završetak svih radova je 31.8.2013. godine.

ekapija

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close