BiHPrivreda

Poslodavci oprez: Poštujte Zakon o radu, inspekcija kontroliše i kažnjava

Prošle godine u Federaciji Bosne i Hercegovine je stupio na snagu novi Zakon o radu koji je donio dosta novina. Poslodavci i radnici se još uvijek navikavaju na nove propise, dok sa druge strane inspekcija ima pune ruke posla, kako bi ispitala poštivanje Zakonskih odredbi na terenu.

Za poslovni portal Akta.ba u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove su kazali kako su u periodu april – decembar 2016. godine vršili pojačane inspekcijske nadzore na sprečavanju sive ekonomije, pa tako i na suzbijanju rada “na crno”.

“Imajući u vidu ograničenu nadležnost federalne inspekcije rada u navedenom periodu ostvarena je saradnja sa nadležnim kantonalnim inspekcijama rada, a svim federalnim inspektorima, bez obzira na nadležnost, izdat je nalog za obavezno legitimisanje svih lica zatečenih u inspekcijskom nadzoru. U premetnoj aktivnosti pregledano je i evidentirano  8.291 zatečeno lice od čega je provjerom konstatovano 735 lica ‘na crno’. Obzirom na rezultate ostvarene u 2016. godini neminovno se nameće obaveza i zaključak da se i u narednom periodu nastave slične aktivnosti”, pojasnio je za naš portal Muhamed Pašukanović, glavni federalni inspektor rada.

Tokom kontrola najčešći propusti poslodavaca su, kako je to uglavnom bilo i dosada, u angažovanju na radu lica suprotno Zakonu, tkz. “rad nacrno”, neisplata plaća u skladu sa Zakonom, kršenje propisa o radnom vremenu i obaveznim odmorima radnika ( u toku rada, između dva radna dana, sedmični, godišnji odmor)

U toku 2016. godine federalni inspektori rada za oblast radnih odnosa, shodno svojim ovlašćenjima utvrđenim Zakonom, su vršili neposredan inspekcijski nadzor nad  provođenjem Zakona o radu kao i drugih zakona i propisa iz ove oblasti kod privrednih subjekata i organizacija od federalnog značaja sa pretežno državnim kapitalom, te zbog utvrđenih povreda propisa donijeli tri rješenja o otklanjanju utvrđenih nedostataka i izdali 24 prekršajna naloga u iznosu od 38.900,00 KM.

Tokom kontrole, Pašukanović kaže kako firmama skreće pažnju na obaveze poštivanja Zakona, a posebno kada je u pitanju angažovanje lica na radu bez zaključenja ugovora o radu, odnosno bez zasnivanja radnog odnosa, te na obavezu isplate plaća u skladu sa Zakonom.

Komentarišući rad na crno kaže kako se i dalje u većem broju slučajeva poslodavci odlučuju na angažovanje na radu lica bez regulisanog radno – pravnog statusa, odnosno da rizikuju eventualno plaćanje kazne prije nego prijavljivanje radnika u skladu sa Zakonom.

Za sve koji ne poštuju Zakon predviđene su i kazne za pravna i fizička lica, te se one kreću od 200,00 do 50.000,00 KM.

Rezultati Federalne inspekcije sigurno je bili bi mnogo bolji da inspekciji nisu vezane ruke, odnosno da Zakonom aktivnost federalne inspekcije rada nisu marginalizirane i svedene na kontrolu provođenja Zakona u preduzećima i organizacijama od tkz. “federalnog značaja”, a broj ovih organizacija i preduzeća je mali, to su i iskustva federalne inspekcije rada ograničena.

E. Ko.

Akta.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close