Porodica- To je moj svijet

Porodica- To je moj svijet

 

Jedan od projekata koji će se implementirati na području Općine Visoko u oktobru, a čiji je nosilac Udruženje „Damar omladine“ u saradnji sa World Vision i Grupom za zaštitu djece, jeste projekat pod nazivom „Porodica – To je moj svijet!“.

Potreba za implementacijom ovog projekta je nastala na osnovu izvještaja Ombusmena za ljudska prava u BiH, a na osnovu žalbi o kršenju Konvencije o zaštiti prava djeteta gdje su najčešće označeni centri za socijali rad, sudovi, škole, vrtići i rjeđe prosvjetne/obrazovne inspekcije i nadležna resorna ministarstva u oblasti socijalne i dječije zaštite, kao i u oblasti obrazovanja.

Konvencija o pravima djeteta danas predstavlja jedan od najvažnijih međunarodnih ugovora koji vrlo jasno i eksplicitno definiše prava svakog djeteta. To nisu prava koja djeci dodjeljuju roditelji ili neka institucija, nego prava koja djeci pripadaju po samom rođenju i koja niko ne može da im oduzme.

Udruženje „Damar omladine“ je upravo kroz ovaj projekat prepoznalo važnost poštivanja Konvencije o zaštiti prava djeteta. Djeca sa i bez poteškoća u razvoju iz vrtića i Dnevnog centra, kao i njihovi roditelji i nastavnici će imati priliku da se kroz različite radionice u toku jednog mjeseca detaljnije informiraju o pravima djece i poštivanju istih.

Kroz ovaj projekat će se uticati na poštivanje prava koja se odnose na život i razvoj u svim sferama. Djeci je potrebno podjednako omogućiti razvoj na emocionalnom, tjelesnom, psihosocijalnom, kognitivnom, društvenom i kulturnom nivou. Bez ikakve diskriminacije, djeci se mora omogućiti da aktivno sudjeluju u svim pitanjima koja utiču na njihov život i dopustiti im slobodu izražavanja mišljenja.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close