Ponovljena licitacija za “Ljetne bašte”

U skladu sa Programom utvrđivanja lokacija za sezonsko zauzimanje javnih površina na području općine Visoko za 2013. godinu i visinu naknade za sezonsko korištenje javnih površina broj: 01/2-02-38/13  od 14.01.2013. godine, Općinska služba za prostnorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno- komunalne poslove i zaštitu okoline raspisuje

 

PONOVNO JAVNO NADMETANJE – LICITACIJU

ZA ZAUZIMANJE JAVNE POVRŠINE RADI POSTAVLJANJA

LJETNE BAŠTE

I

1.  LJETNA BAŠTA «JAGODA» u Ulici Alije Izetbegovića

  1. POVRŠINA: 150,00 m²
  2. ROK ZA ZAUZIMANJE  JAVNE POVRŠINE 01.06. – 30.09.2013. godine
  3. POČETNA CIJENA:  m2: 10,50 KM/m2
  4. KRITERIJ ZA DODJELU : najviša ponuđena cijena po 1 m2

 

  1. OPREMANJE LJETNE BAŠTE

 

Postaviti adekvatne vrtne garniture za sjedenje sa pletenim foteljama u postojećoj nadstrešnici, a preostali otkriveni prostor natkriti suncobranima.

Čitav prostor ukrasiti saksijama sa cvijećem.

U izdvojenom dijelu do bivše zgrade KTK postaviti šank.

Obezbjediti priključak električne energije, vode, odvodnju otpadne vode i odvoz smeća.

 

 

 

OSTALI UVJETI

 

Svi učesnici licitacije dužni su uz prijavu priložiti:

–         Odobrenje za rad izdato od nadležne općinske službe za obavljanje ugostiteljske djelatnosti

–         Uvjerenje Poreske ispostave Visoko o izmirenim porezima i doprinosima

–         Dokaz o plaćenim naknadama za postavljanje ljetne bašte iz predhodne godine

 

 

 

 

II

 

Izabrani kandidat dužan je uplatiti naknadu za zauzimanje javne površine u skladu sa licitiranom cijenom u punom iznosu, kao i naknadu za troškove postupka u iznosu od 40,00 KM, ODMAH na račun Budžeta općine Visoko.

III

 

Prijave u zatvorenim kovertama sa naznakom «PRIJAVA NA PONOVNU LICITACIJU ZA LJETNU BAŠTU »  dostaviti do 30.05.2013. godine do 12,00 sati na Protokol Općine Visoko.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Otvaranje prijava održaće se 31.05.2013.godine u 14,00 sati, u prostorijama općine Visoko.

 

Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske,stambeno-komunalne poslovei zaštitu okoline

visoko.gov.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close