Ustavni sud prihvatio apelaciju Živka Budimira

Odluku kojom je danas Ustavni sud Bosne i Hercegovine prihvatio dio apelacije uhapšenog predsjednika Federacije BiH Živka Budimira koji se odnosi na pravo na slobodu, Budimirov advokat Ragib Hadžić komentira na način da je time uvažena argumentacija odbrane da je njenom klijentu pravo na slobodu povrijeđeno.

(Oslobođenje)

Preispitati odluku

Proizilazi da Sud Bosne i Hercegovine treba da preispita odluku o Budimirovom pritvaranju – kazao je advokat za Agenciju Fena.

Živko Budimir, predsjednik Federacije BiH, uhapšen je 26. aprila pod sumnjom da je prekršio zakon nekim odlukama o pomilovanju osuđenika i zloupotrijebio ovlasti.

Po hapšenju mu je određen jednomjesečni pritvor, a u Sudu BiH je jučer održano ročište na osnovu prijedloga Tužilaštva da pritvor bude produžen za još dva mjeseca.

Odluka o ovom prijedlogu Tužilaštva još nije donesena i očekuje se sutra.

Advokat Hadžić naglašava da bi Budimir automatski bio na slobodi ako Sud ne bi donio rješenje do nedjelje do 17.15 sati.

Prava na slobodu

Ustavni sud BiH razmatrao je danas apelaciju predsjednika Federacije BiH Živka Budimira izjavljenu na Rješenje Suda BiH o određivanju pritvora i donio odluku da apelaciju usvaja u pogledu prava na slobodu, u skladu s odredbama Ustava BiH i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, izjavio je za Agenciju FENA registrar Ustavnog suda BiH Zvonko Mijan.

Po njegovim riječima, Ustavni sud BiH je, istovremeno, ukinuo Rješenje kojim je u ovom slučaju određen pritvor i vratio ga Sudu BiH s nalogom da odmah donese odluku u skladu sa standardima koji su praksom Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH uspostavljeni u pogledu garancija prava na slobodu.

To, praktično, znači obavezu za Sud BiH da cijeli slučaj preispita u skladu sa spomenutim standardima, koji se odnose na mogućnost lišavanja slobode te da donese novu odluku.

Usto, Ustavni sud BiH je apelaciju u pogledu prava na pravično suđenje odbacio kao preuranjenu, a s obzirom na to da Sud BiH još nije donio konačnu odluku o krivičnoj optužbi protiv Živka Budimira, odnosno da se u konkretnom slučaju radilo samo o odluci za određivanje pritvora.

U Sudu BiH, Feni je rečeno da ovaj sud još nije zaprimio mišljenje Ustavnog suda BiH u vezi sa spomenutom apelacijom, te, ujedno, potvrđeno da se vijećanje u vezi s prijedlogom za produženje pritvora u predmetu Budimir i drugi nastavlja, te da bi rješenje o tome trebalo biti doneseno u subotu, 25. maja.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close