Položeno cvijeće na spomen ploču poginulim pripadnicima MUP-a ZDK

U okviru obilježavanja Dana policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kartona, a u skladu sa utvrđenim programom i protokolom, jučer, 14.05.2013. godine, u sjedištu Ministarstva, ministar Rifat Delić i policijski komesar Fahrudin Bečirović sa saradnicima, položili su cvijeće na spomen-ploču podignutu pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona poginulim u odbrambeno-oslobodilačkom ratu, uz prisustvo članova porodica poginulih i umrlih policajaca. Nakon polaganja cvijeća, za članove porodica poginulih i nastradalih je organizovan ručak u restoranu Ministarstva u sjedištu.

Smatramo da je i ovo prilika da se još jednom sjetimo svih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, koji su u toku odbrambeno-oslobodilačkog rata dali svoje živote za nezavisnu i suverenu državu Bosnu i Hercegovinu, kao i onih koji su svoj život nesebično dali pri izvršavanju složenih i opasnih policijskih zadataka na očuvanju lične i imovinske sigurnosti naših građana.

Kao pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko- dobojskog kantona, svoj život je dalo 106 pripadnika policije, od čega 38 iz Zenice:

1.    Džanan Elvedin
2.    Džidić Senad
3.    Fejzić Sanel
4.    Halilović Senad
5.    Jašarević Ismet
6.    Mahmić Faik
7.    Mujkanović Emir
8.    Omerbašić Mirsad
9.    Skočilić Bruno
10.  Avdić Amir
11.  Topčić Salem
12.  Avdić Edin
13.  Brkić Jasmin
14.  Gađun Mustafa
15.  Izić Nermin
16.  Karić Nurudin
17.  Komadina Borivoj
18.  Mašić Vahid
19.  Mujezinović Hamdo
20.  Mulić Hakija
21.  Mulić Nijaz
22.  Skender Ezedin
23.  Smriko Nihad
24.  Baručija Nurudin
25.  Brkić Hidajet
26.  Delić Sejad
27.  Dizdar Rusmin
28.  Dujić Anto
29.  Hercegovac Amir
30.  Husetović Besim
31.  Pašalić Ferhat
32.  Ribo Nesib
33.  Smajlović Zekerijah
34.  Torlaković Izudin
35.  Mahmutović Šaban
36.  Gadžun Senad
37.  Alić Hasan
38.  Žutić Jasmin,

21 iz Visokog:

Aščerić Esad
Babić Salih
Bajrakterević Amir
Bajrić Mahmut
Bešić Ramiz
Buza Teufik
Dedić Hazim
Hasandić Avdo
Garib Mirzet
Genjac Almir
Jašarević Zikret
Lepić Osman
Karić Mahir
Karić Sead
Omanović Fikret
Omanović Hamdo
Omeragić Zijad
Osmanbegović Nedžad
Porča Mirsad
Smajlagić Faruk
Šabanović Adem

12 iz Zavidovića:

Borić Nermin
Džonlić Amir
Halilović Fuad
Halilović Mehmed
Hodžić Mustafa
Hrkić Safet
Isić Mensudin
Mehanović Mustafa
Muharemović Džemil
Razić Hasan
Ridžal Hasan
Viković Ćazim

4 iz Tešnja:

Čamdžić Fikret
Čeman Damir
Hukić Jasmin
Subašić Nermin

2 iz Teslića:

Hirkić Nermin
Galijašević Hasan

2 iz Kaknja:

Nokto Sulejman
Mušija Ekrem

6 iz Breze:

Kovačević Džemal
Mahmutović Mufid
Opačin Nedžad
Ristić Dragoslav
Silajdžić Nijaz
Tabaković Abdulah

5 iz Doboj Juga:

Ahmić Elvir
Fetić Sabira
Imamović Muharem
Lišinović Amir
Sejdinović Mehmed

4 iz Žepča:

Heco Jasmin
Hibović Ramiz
Muslić Suada
Prasko Mirsad

4 iz Olova:

Mulabdić Vahidin
Karasalihović Hajrudin
Kokorović Ljuban
Žilić Raif

8 iz Maglaja:

Abidović Rifat
Hajrulahović Nađa
Hasanić Hasan
Hasanić Ilijas
Jovanović Boro
Mešić Jasmin
Nuhan Salih
Sejmenović Mufid

2 iz Vareša:

Selmanović Amir
Franjić Boško

Drage kolege, hvala Vam što ste na svom kratkom životnom putu bili uzoriti pripadnici ovog Ministarstva. Hvala Vam na datom doprinosu u odbrambeno oslobodilačkom ratu i iskazanoj hrabrosti i odlučnosti na provođenju zakona, kao i obezbjeđenju lične i imovinske sigurnosti građana. Nama ostaje obaveza da nastavimo raditi na očuvanju i izgradnji države i društva za koje ste se vi borili, kako vaše žrtve ne bi bile uzaludne.

www.magazinplus.eu – MUP ZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close