Pacijente liječe po kućama i ugrožavaju njihovo zdravlje

U samo dva od deset kantona u Federaciji BiH, Sarajevskom i Tuzlanskom, rade kantonalni zdravstveni inspektori. Preostalih osam nema inspektore, a prostor koji ne podliježe kontroli pravi je raj za brojne nezakonitosti i mešetarenja, pa se nerijetko dešava da bude ugroženo i zdravlje pacijenata.

Primaju pritužbe

Novim Zakonom o inspekcijama FBiH propisano je da federalni inspektori mogu vršiti inspekcijski nadzor iz nadležnosti kantonalnog inspektora tamo gdje ih nema. Upravo je Zeničko-dobojski jedan od kantona koji nema inspektora pa, prema nekim informacijama, medicinski radnici zdravstvene usluge pacijentima pružaju po stanovima ili kućama, a dešavalo se i da im u takvim uvjetima daju i transfuziju.

U Inspektoratu sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije Federalne uprave za inspekcijske poslove rečeno nam je da Inspektorat zaprima pritužbe na nezakonit rad zdravstvenih radnika na području cijele FBiH.

Veliki rizik

– Inspektorat je ranije upozoravao da obavljanje zdravstvene djelatnosti u stanovima i kućama predstavlja veliki rizik za zdravlje pacijenata, jer sanitarno-higijenski uvjeti u kojima se to radi nisu pod nadzorom inspekcija. To se odnosi na neadekvatne prostore, opremu, sterilizaciju, dezinfekciju i zdravstvene radnike koji moraju biti pod zdravstvenim nadzorom – u pismenom odgovoru je naveo Nijaz Uzunović, glavni sanitarni, zdravstveni i farmaceutski inspektor.

Pregledi u noćnim satima

Uzunović ističe da inspektori dobivaju prijave i o nezakonitom radu zdravstvenih radnika iz susjednih zemalja, a kontrolom je utvrđeno da rade bez licence i dozvole. Njima je, kako kaže, zabranjivan rad i sankcionirani su. Ali…

nijaz-uzunovic

Uzunović: Ranije upozoravao

– U nekim slučajevima tokom nadzora, i pored prijava, nisu mogli biti otkriveni zdravstveni radnici iz susjednih zemalja “zahvaljujući” njihovim kolegama iz FBiH, jer se pregledi dogovaraju pojedinačno, izvan radnog vremena i u noćnim satima – navodi on.

Autor: A. L. – avaz.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close