-TopSLIDEBiHPolitika

Oružane snage su najbolji i najorganizovaniji dio bosanskohercegovačkog društva

Oružane snage (OS) Bosne i Hercegovine danas, 1. decembra, obilježavaju 17 godina rada i postojanja, a Ministarstvo odbrane (MO) Bosne i Hercegovine će i ove godine nizom aktivnosti svečano obilježiti ovaj značajan jubilej, kako za pripadnike Oružanih snaga i Ministarstva odbrane, tako i za sve narode i građane naše zemlje.

Prema riječima pukovnika Suvada Roge, profesionalnim i odgovornim izvršenjem zakonom propisane misije i zadataka u zemlji i inostranstvu, Oružane snage Bosne i Hercegovine i u ovoj godini ostvarile su značajan napredak u oblastima rada i funkcionisanja.

– Oružane snage su u ovoj godini ostvarile i značajna dostignuća u smislu daljnje profesionalizacije i obučavanja za izvršenje najsloženijih zadataka, te je važno ovdje spomenuti uspješno završen ciklus ocjenjivanja u skladu s NATO konceptom operativnih sposobnosti, gdje smo realizirali tzv. NEL-2 ocjenjivanje jedne čitave deklarisane jedinice – “Borbena grupa lake pješadije”, koja je na završnoj vježbi ocjenjivanja “Kombinovani napor” izvedenoj na poligonu za borbenu obuku “Manjača” od 19. do 23. septembra 2022. godine, ocijenjena najvišom ocjenom “Odličan”. Na ovaj način Bataljonska grupa lake pješadije je po ocjeni Tima NATO stručnjaka i ocjenjivača iz partnerskih zemalja, borbeno spremna i postaje dio NATO bazena snaga raspoloživa za buduće mirovne operacije širom svijeta, kao i za učešće u NATO vježbama i operacijama predvođenim Evropskom unijom (EU) i Ujedinjenim nacijama (UN) – naveo je pukovnik Rogo.

Dodao je da su, pored ovog značajnog uspjeha, Oružane snage tokom ove godine, kao i tokom ranijih godina, realizirale brojne zadatke pomoći civilnim strukturama u slučajevima prirodnih katastrofa i nesreća, gdje su izvršeni brojni zahtjevni zadaci gašenja požara na opožarenim područjima u nekoliko općina u cijeloj Bosni i Hercegovini, zatim zadaci medicinske evakuacije (MEDEVAC) životno ugroženih pacijenata i drugih povrijeđenih osoba koje su trebale evakuaciju s nepristupačnih terena, zatim brojne zahtjevne zadatke humanitarnog deminiranja, gdje pripadnici deminerskog bataljona u saradnji s drugim agencijama i organizacijama u BiH, vrše uklanjanje minsko-eksplozivnih sredstava s površina pod minama u BiH, a Oružane snage BiH učestvuju s gotovo 54% u sveukupnom procesu deminiranja u BiH.

– Inžinjerijske jedinice OS BiH su također, realizirale brojne projekte sanacije putne infrstrukture na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, a posebno je važno istaći brzu i efikasnu reakciju OS BiH na pripremi i uređenju migrantskog kampa “Lipa” kod Bihaća, kada je brzom reakcijom i profesionalnim angažmanom naših pripadnika u saradnji s drugim institucijama i agencijama spriječena humanitarna katastrofa i osiguran koliko toliko uslovan smještaj migrantima u jeku zime. Moglo bi se još puno toga nabrajati šta Oružane snage čine i koliko doprinose procesima u Bosni i Hercegovini – naglasio je on.

2309 pres (12).JPG - Oružane snage su najbolji i najorganizovaniji dio bosanskohercegovačkog društva

Godišnjica Oružanih snaga je i prilika da se podsjeti na značaj postojanja legalne oružane sile u našoj zemlji.

Pukovnik Rogo je tako ukazao na značaj OS danas. Kako je naglasio, Oružane snage BiH su profesionalna, jedna vojna sila koju organizira i kontrolira Bosna i Hercegovina,  te imaju aktivnu i rezervnu komponentu.

– Oružane snage, kao instituciju Bosne i Hercegovine, čine pripadnici iz reda sva tri konstitutivna naroda i reda ostalih, u skladu s Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine. Donošenjem Zakona o odbrani i Zakona o službi u OS BiH od strane Parlamentarne skupštine BiH krajem 2005. godine otpočeo je reformski proces na formiranju Oružanih snaga iz sastava entitetskih vojski (Vojske Federacije BiH i Vojske Republike Srpske). Do kraja 2005. godine formiran je Zajednički štab i Operativna komanda OS BiH. Odlukom Predsjedništva BiH iz jula 2006. godine o veličini, strukturi i lokacijama OS BiH pristupilo se formiranju i popuni komandi i jedinica OS BiH, a paralelno i s gašenjem entitetskih vojski. Do kraja 2006. godine formirane su i stavljene u jedinstven lanac komandovanja i kontrole sve jedinice OS BiH. Shodno okvirnim zakonima, Bosna i Hercegovina organizuje, razvija i održava vojni kapacitet i spremnost oružanih snaga u cilju: osiguranja suvereniteta, teritorijalne cjelovitosti, političke nezavisnosti i međunarodnog subjektiviteta BiH, unapređenja ciljeva vanjske politike BiH, ispunjenja međunarodnih obaveza BiH i, zaštite državljana BiH – podsjetio je on.

Dodao je da realizacija navedenih ciljeva opredjeljuje misiju OS BiH koja se, u skladu sa Zakonom o odbrani BiH, ostvaruje izvršavanjem pet definisanih osnovnih zadataka OS BiH: učešće u operacijama kolektivne sigurnosti, u operacijama za podršku miru i samoodbrani, uključujući i borbu protiv terorizma, pružanje vojne odbrane Bosni i Hercegovini i njenim državljanima u slučaju napada, pomoć civilnim organima u reagiranju na prirodne i druge katastrofe i nesreće, protivminsko djelovanje u Bosni i Hercegovini, ispunjenje međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine. 

– Oružane snage BiH danas, isto kao i u godinama kada su formirane, uspijevaju uprkos brojnim izazovima da odgovore na sve postavljene misije i zadatke.

Najvredniji resurs, s kojim raspolažu OS BiH, jesu njeni pripadnici, koji svojim predanim i profesionalnim radom i angažmanom pokazuju da su dostojni misije i zadataka koji su pred njih postavljeni.

To se pokazalo do sada nebrojeno puta kada su naši pripadnici, rame uz rame s ostalim pripadnicima zemalja NATO članica bili dio snaga za čuvanje mira u NATO i EU vođenim misijama, zatim u mirovnim misijama pod vodstvom UN-a, ali i tokom brojnih međunarodnih i domaćih vježbi, kada su dobivali najbolje ocjene i pohvaljivani od strane prijatelja i partnera iz međunarodne zajednice. Oružene snage BiH su svojim profesionalizmom i sposobnostima koje su demonstrirali na terenu, u izuzetno složenom sigurnosnom okruženju, pokazale ukupnoj međunarodnoj javnosti da zemlja koja je bila i još uvijek je korisnica međunarodne vojne pomoći, može biti i koristan kontributor međunarodnom miru i sigurnosti. Naši pripadnici koji se upućuju na školovanje i obuke u inostranstvo, u većini slučajeva su najbolje ocijenjeni pripadnici i mi smo posebno ponosni na ove činjenice. Na ovaj način Oružane snage BiH i pripadnici OS BiH postali su najbolji ambasadori naše zemlje u inostranstvu i u međunarodnim krugovima, i potvrdili često ponavljanu sintagmu da su OS BiH “najbolji i najorganizovaniji dio bh. društva”, a da je reforma odbrane BiH jedna od najuspješnijih reformi u našoj zemlji od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma do danas – kazao je pukovnik.

On je istaknuo da su pripadnici Oružanih snaga BiH konstantno na usluzi građanima naše zemlje, a da su primjeri da je to tako svakodnevni.

– Oni to rade i danas svakodnevno, ne štedeći sebe i angažirajući se maksimalno uz korištenje svih rasploživih znanja, vještina i opreme koja im je na raspolaganju.

Oružane snage uprkos minornim sredstvima koja se izdvajaju u budžetu za odbranu u odnosu na druge zemlje članice NATO-a i zemlje partnere, ipak uspijevaju da odgovore zadacima koji se pred njih postavljaju. Zbog toga bih ovdje htio naglasiti jednu važnu stvar, a to je da ulaganje u Oružane snage BiH jeste ulaganje u bolju i sigurniju budućnost za sve građane Bosne i Hercegovine, i da to nije nikakav trošak niti je to opterećenje “na ekonomski sistem Bosne i Hercegovine”, kako te neki danas žele kazati.

One su i dalje faktor mira i stabilnosti, jedan od važnih stubova odbrane naše zemlje, ali i primjer mogućnosti zajedničkog djelovanja, saradnje, odgovornosti, poštivanja i njegovanja duha tolerancije i zaštite nacionalnih, tradicijskih, kulturnih i drugih vrijednosti svih pripadnika naše institucije – naglasio je pukovnik Rogo.

3003_007 (17).jpg - Oružane snage su najbolji i najorganizovaniji dio bosanskohercegovačkog društva

Podsjećajući da činjenicu da su NATO integracije jedan od prioriteta i strateških ciljeva vanjske politike Bosne i Hercegovine, kazao je da će Oružane snage nastaviti pružati doprinos ovom procesu.

– U odredbama člana 84. Zakona o odbrani BiH, definirano je da Parlamentarna skupština, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo, te svi subjekti odbrane, u okviru vlastite ustavne i zakonske nadležnosti, provode potrebne aktivnosti za prijem Bosne i Hercegovine u članstvo u NATO-u. NATO je isključivo vojno-politički savez i članstvo u NATO-u ostvaruju suverene države. Oružane snage zemalja aplikanata su dio tog procesa i ovdje želim naglasiti da odbrambene institucije Bosne i Hercegovine svoje obaveze iz gore navedenog člana Zakona o odbrani izvršavaju u skladu sa svojim funkcionalnim nadležnostima. Kada su u pitanju NATO integracije Bosne i Hercegovine ovdje je značajno naglasiti da su 5. decembra 2018. godine ministri inostranih poslova zemalja NATO članica pozvali Bosnu i Hercegovinu da dostavi svoj prvi Godišnji nacionalni program čime bi se aktivirao MAP – Membership Action Plan – Akcijski plan za članstvo za Bosnu i Hercegovinu. Institucije Bosne i Hercegovine su nakon toga prihvatile ovaj poziv i usvojile “Program reformi”, što bi bilo drugo ime za “Godišnji nacionalni program”, zemlje aspiranta. “Godišnji nacionalni program” je dokument u kojem se zemlja aspirant obavezuje na daljnji proces reformi koje se tiču i političkih i ustavnih pitanja, pitanja zaštite ljudskih prava, odbrambenih i vojnih pitanja, kao i pitanja sigurnosti i resursa za odbranu – objasnio je on.

Dodao je da je u programu reformi za 2022. godinu, koji je nedavno usvojen i odaslan u sjedište NATO-a u Brisel, Ministarstvo odbrane direktno zaduženo za 69 aktivnosti, a s još drugih 16 aktivnosti iz ovog programa sarađuje s drugim institucijama Bosne i Hercegovine.

– Dokument – program reformi sadrži 5 strateških poglavlja, od čega dva u potpunosti pripadaju MO i OS BiH, i to odbrambena i vojna pitanja i pitanja resursa. U tom smislu Oružane snage BiH kao dio ukupnog odbrambenog sistema naše zemlje nastavljaju s potrebnim reformama koje će nas dodatno učiniti interoperabilnim sa snagama NATO saveza, te ćemo kroz ostale alate saradnje s NATO-om, a jedan od njih je Proces planiranja i revizije (PARP) nastaviti aktivnosti na ispunjavanju 35 partnerskih ciljeva koji su usmjereni ka jačanju odbrambenih i sigurnosnih sposobnosti OS BiH. Oružane snage BiH su i dio NATO Defense Education Enhancement Program – DEEP koji nam pomaže da unaprijedimo sistem edukacije naših pripadnika s ciljem da on postane kompatibilan sa sistemom vojnog školstva u zemljama NATO članicama. Nadalje, NATO je na svom samitu održanom sredinom ove godine u Madridu našoj zemlji, tj. Oružanim snagama BiH obećao paket pomoći za jačanje odbrambenih kapaciteta u cilju jačanja naših sposobnosti da što adekvatnije odgovorimo na savremene prijetnje i zlonamjerne utjecaje izvana. Cilj NATO-a je da pruži podršku našim oružanim snagama u jačanju kapaciteta, iz čega su izuzeti elementi koji podrazumijevaju nabavku ubojnih sredstava, jer se nabavka ove vrsta sredstava, inače dogovara na bilateralnom nivou s pojedinačnim članicama NATO-a – naveo je pukovnik Rogo.

Potcrtao je da su “Oružane snage BiH i do sada bile lider u segmentu saradnje s NATO-om, realizirale brojne reforme uz podršku NATO štaba u Sarajevu, izvodile veliki broj vježbi s NATO snagama i što je najznačajnije bile rame uz rame s NATO saveznicima tokom obavljanja misija podrške miru u okviru misije ISAF i Resolute Support u Afganistanu, u okviru koalicije Iraqi Freedom u Iraku, kao i u misijma u Maliju i Centralno-afričkoj Republici sa snagama Evropske unije.”

– Oružane snage BiH će i budućnosti nastaviti davati svoj puni doprinos na putu naše zemlje prema NATO-u, što je naša zakonska obaveza, samo članstvo kada do toga dođe, pomoći će svima nama, jer će se stepen sigurnosti podići na znatno veću razinu, što sa sobom donosi povoljniji ambijent za strana ulaganja, bolji standard života naših građana, a time bi se stvorili uslovi za ostanak mladih ljudi u našoj zemlji, što je trenutno veliki izazov ne samo za našu zemlju, već i za cijeli region – poručio je, između ostalog, Rogo.

Na pitanje koji su ciljevi pred Oružanim snagama za predstojeći period, pukovnik Rogo je naglasio da Oružane snage BiH nastavljaju s daljnjim procesom profesionalizacije.

– Uz usvojeni dokument “Pregled odbrane BiH” za period 2017 – 2027. godina, usvojen je i “Plan modernizacije OS BiH”, ali se nažalost u tom smislu nije daleko odmaklo, zbog nedovoljnih finansijskih sredstava u budžetu za odbranu BiH, te će se u narednom periodu trebati poduzeti značajniji napori, kako bi se kroz planiranje sredstava osigurala i potrebna sredstva u ove svrhe. Hrabri činjenica da je recimo Evropska komisija Oružanim snagama BiH odobrila finansijska sredstva u iznosu od 10 miliona eura za proces deminiranja, što će u dobroj mjeri poboljšati neše sposobnosti u ovom segmentu. I već spomenuti paket pomoći od strane NATO-a bit će dobar booster za naše oružane snage da ojačaju svoje kapacitete. Tu je i pomoć drugih prijateljskih i partnerskih zemalja, ali mislimo da je vrijeme da se naše institucije brinu o svojim oružanim snagama i da je potrebno da osiguraju više finansijskih sredstava i bolje uslove života i rada naših pripadnika – kazao je pukovnik Rogo.

IMG_3382.JPG - Oružane snage su najbolji i najorganizovaniji dio bosanskohercegovačkog društva

Oružane snage će nastaviti s aktivnostima pomoći civilima u slučaju potrebe, predano raditi na čišćenju terena koji se još uvijek nalazi pod minama, nastavit će se brinuti o sigurnosti skladišnih prostora u smislu osiguranja uslova adekvatnog čuvanja viškova naoružanja i municije, kao i s obukom i vježbama.

– Oružane snage BiH će nastaviti proces podmlađivanja svojih sastava, i to prijemom mladih djevojaka i momaka u odbrambene strukture, nastavit ćemo s pripremama i obukom za učešće u mirovnim misijama, kao i s vršenjem ostalih zadataka iz misije koja nam je zakonom određena.

Krajnji cilj nam je da i dalje budemo dobro opremljeni, obučeni i da sve svoje zadatke na vrijeme izvršavamo. I dalje želimo biti najbolji ambasadori naše zemlje prema vani, da budemo najkorisniji dio našeg društva i da budemo na usluzi narodima i građanima naše zemlje na njenoj cijeloj teritoriji – istaknuo je pukovnik Rogo.

Vojno muftijstvo je značajna struktura u Oružanim snagama naše zemlje, organizirano primjereno vojnoj strukturi. Integrisano je u sve sfere odbrane, a njegova imamska služba brine o vjerskom životu muslimana angažiranih u organizacionim jedinicama Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. 

Poslovi vojnih imama čuvaju tradiciju imamskog poziva prema organizacionoj strukturi Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini i standardima vojne vjerske službe NATO-a.

Kako je naglasio pukovnik Rogo, koji je aktivno učestvovao u procesu osnivanja ove strukture, Vojno muftijstvo više od dvije decenije uspješno funkcionira u odbrambenim institucijama Bosne i Hercegovine.

– Kada smo kod ove teme, želim kazati da sam ponosan što sam bio dio ove značajne strukture u sistemu odbrane Bosne i Hercegovine i što Vojno muftijstvo više od dvije decenije uspješno funkcionira u odbrambenim institucijama Bosne i Hercegovine. Proces uspostave Vojnog muftijstva u nekadašnjem Federalnom ministarstvu odbrane BiH započeo je još 1999. godine, a aktivnosti na ovom važnom projektu za Islamsku zajednicu u BiH, ali i za FMO i Vojsku Federacije Bosne i Hercegovine vodile su tadašnje vojne muftije Ismail-ef. Smajlović, sadašnji vojni muftija Hadis-ef. Pašalić i vrijedna skupina vojnih imama u strukturi Vojske Federacije BiH uz svesrdnu potporu tadašnjeg reisul-uleme dr. Mustafa-ef. Cerića, sadašnjeg muftije sarajevskog dr. Nedžad-ef. Grabusa, ali i drugih ljudi iz Zajednice i iz odbrambenih struktura. Vojno muftijstvo je tada djelovalo samo, i veliki su izazovi bili pred ljudima koje sam već pomenuo, da se ovaj važan, duhovni segment ugradi u jedan sistem, kakav je odbrambeni. Nešto kasnije, stidljivo će u ove strukture polako ulaziti predstavnik Katoličke crkve u BiH, koji je imao sreće da uči od najboljih i da na lakši način savlada izazove i prepreke na koje bude nailazio – kazao je pukovnik.

Naglasio je da je “u periodu od 1999. godine Vojno muftijstvo razvilo kvalitetne programe rada, ostvarilo značajne kontakte s partnerima iz međunarodnog okruženja, posebno s Glavnim kapelanom Američkih snaga za Evropu, učestvovalo na brojnim konferencijama rukovodilaca vjerskih službi zemalja NATO-a, i u razmjeni iskustava u oblasti edukacije, školovanja kapelana, vojnih imama i drugih koji rade na poslovima duhovne skrbi u savremenim odbrambenim sistemima i vojskama zemalja NATO članica.”

– Uspostavom Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine 2005. godine javila se potreba za reformom i u ovom segmentu, pa se tako pristupilo uspostavi Jedinstvene vjerske službe u MO i OS BiH. Ovog puta bilo je potrebno u potpunosti uključiti Katoličku crkvu u BiH u ovaj proces, a i Srpsku pravoslavnu crkvu po prvi put uvoditi u sistem odbrane. Kao iskusni znalac i kao već iskusni lider u ovoj oblasti procese je ponovno vodio vojni muftija Ismail-ef. Smajlović, a moja malenkost je servisirala jedan dio administrativnih, konsultativnih i operativnih poslova vezano za uspostavu Jedinstvene vjerske službe u MO i OS BiH.

Bio je to težak, izazovan, na momente i mukotrpan i predan rad svih učesnika, s ciljem da se dođe do zadovoljavajućih, korisnih i provodivih rješenja u ovoj oblasti.

Nuđeni su različiti modeli, američki, kanadski, njemački, austrijski, grčki i i i drugi. Niti jedan od ponuđenih nije bio u potpunosti primjenjiv na naše prilike, jer su američki i kanadski primarno protestantski, neki su preferirali kombinaciju ovoga dvoga, moralo se uzeti u obzir i onaj pravoslavni, tako da se na kraju morao osmisliti jedan jedinstven naš, bosanskohercegovački model – naveo je pukovnik Rogo.

viber_slika_2022-11-28_12-24-29-594.jpg - Oružane snage su najbolji i najorganizovaniji dio bosanskohercegovačkog društva

Jedinstvena Vjerska služba je formirana, usvojeni važni dokumenti za njeno uspješno funkcioniranje, Sporazum o uspostavi i funkcionisanju jedinstvene vjerske službe u MO i OS BiH i Pravilnik o funkcionisanju jedinstvene vjerske službe u MO i OS BiH.

– Ovo je bio važan korak i važan poduhvat za sistem odbrane, ali i za crkve i Islamsku zajednicu u BiH.

Važno je ovdje napomenuti, da je za pohvalu što su u strukturi odbrane prepoznali uspostavu ovog segmenta, što je i praksa svih zemalja NATO članica, i što je u stvarnosti i na terenu ovo jedan od značajnih segmenata koji čini jačim sistem komandovanja i rukovođenja i pri tome vodi računa o jačanju borbenog morala i sposobnosti pripadnika OS BiH.

Moram kazati da je samo nekoliko godina nakon uspostave Jedinstvene vjerske službe u MO i OS BiH, u Sarajevu krajem januara i početkom februara mjeseca 2012. godine, održana 21. međunarodna konferencija rukovodilaca vjerskih službi u oružanim snagama zemalja NATO članica, koja je u organizacijskom, sadržajnom i svakom drugom pogledu ocijenjena kao jedna od najuspješnijih, do tada organiziranih konferencija – kazao je, između ostalog, pukovnik Suvad Rogo.

(Preporod.info)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close