Općine u BiH mogu još aplicirati za sredstva iz IPA fondova EU

IPA fondovi Evropske unije otvaraju mogućnosti za međuopćinsku saradnju kako na nivou države, tako i putem programa prekogranične transnacionalne saradnje na međunarodnom nivou, rekla je za Agenciju FENA šefica Odsjeka za programe prekogranične saradnje u Direkciji za evropske integracije BiH Nada Bojanić.

Oblast prekogranične saradnje, navodi, trenutno je veoma relevantna za općine u smislu povezivanja i širenja međuopćinske saradnje.

Iako je Direkcija za evropske integracije pri kraju tekućeg programskog perioda 2007.-2013. još ima vremena da općine apliciraju za sredstva iz ovih programa.

“U okviru druge komponente IPA imamo šest programa, od kojih su tri bilateralna sa susjednim zemljama, Hrvatskom, Srbijom i Crnom Gorom. Zatim imamo IPA jadranski program prekogranične saradnje i dva transnacionalna programa jugoistočne Evrope i Mediterana”, kazala je Bojanić.

Prema statistikama, ukupni interes za programe prekogranične saradnje, koji su namijenjeni lokalnim zajednicama uz pogranično područje, naglašava, daleko je veći od raspoloživih sredstava.

“Upravo smo na kraju implementacije prvog poziva za bilateralne programe, te sa zadovoljstvom mogu reći da postaju vidljivi izlazni rezultati tih projekata, koji za lokalnu zajednicu puno znače. Naprimjer u jednom projektu je renoviran lokalni put, kao i označene biciklističke staze i slično”, rekla je Bojanić.

Svaki od ovih programa ima već definirani okvir kroz programske ciljeve, prioritete i mjere. Projekti kojima potencijalni aplikanti apliciraju moraju biti u okviru tih već definiranih prioriteta i mjera.

S obzirom na to da su programi široko postavljeni, dodaje da je općinama na raspolaganju široki spektar intervencija i mogućih projektnih ideja od jačanja ekonomskog razvoja podrške malim srednjim preduzećima, zaštite okoliša, ruralnog razvoja i turizma.

Radi uspostavljanja partnerstva potencijalnih aplikanata u okviru predstojećeg trećeg poziva za podnošenje prijedloga projekata Prekograničnog programa BiH – Crna Gora, Direkcija za evropske integracije BiH i Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore, uz podršku Zajedničkog tehničkog sekretarijata organizuju dva tematska foruma za traženje partnera.

ekapija

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close