Izabrani članovi savjeta mjesnih zajednica

Izbori za članove savjeta mjesnih zajednica održani su u nedjelju 21. aprila 2013. godine na području općine Visoko. Na svim biračkim mjestima izbori su protekli na transparentan i demokratski način.

Komisija za sprovođenje izbora u mjesnim zajednicama obavještava da su sva biračka mjesta otvorena i zatvorena u utvrđenom vremenu. Od upisanih 33560 birača na izbore je izašlo 5676 birača ili 16,91 %.

Nakon zatvaranja na svim biračkim mjestima izvršeno je utvrđivanje rezultata glasanja na osnovu kojih Komisija daje sljedeći pregled izabranih članova:

1. ARNAUTOVIĆI

 1. Muzaferija Sabahudin
 2. Dervišević Mahir
 3. Fejzić Faruk
 4. Ajdin Esmir
 5. Alijagić Ahmed

2. BUCI

 1. Muratović Ejub
 2. Hajdarević Zihno
 3. Čurt Dženan
 4. Alihodžić Muhamed
 5. Bekrić Semir
 6. Fatić Almir
 7. Zerdo Eldin

3. BULČIĆI

 1. Sokolović Sejd
 2. Sokolović Alija
 3. Sokolović Džemal
 4. Kulić Esad
 5. Kulić Rusmir

4. BUZIĆ MAHALA

 1. Fejzagić Senad
 2. Bitić Almir
 3. Muslija Selvedin
 4. Muslić Emir
 5. Hindija Munir

5. CENTAR

 1. Ašlama Vejsil
 2. Avdagić Kenan
 3. Konjičanin Mensur
 4. Nurudinović Haris
 5. Delahmetović Jasmin
 6. Burić Edin
 7. Sudžuka Nihad

6. ČEKREKČIJE

 1. Kučuković Alen
 2. Smajlović Muhamed-Luis
 3. Hadžihalilović Mulija
 4. Gurdić Elmir
 5. Selimović Sulejman

7. DOBRINJE

 1. Krehić Suvad
 2. Jusić Elmedin
 3. Kubat Meho
 4. Buko Sevdo
 5. Smailagić Edin

8. GODUŠA

 1. Babić Eniz
 2. Halilović Dženita
 3. Zukić Hadis
 4. Bulut Zikrija
 5. Babić Ibro
 6. Ahmić Nezir
 7. Halilović Muamer

9. GRAČANICA

 1. Uzunalić Emir
 2. Husić Azra
 3. Sadiković Hasan
 4. Bašović Ismeta
 5. Buza Alija
 6. Agić Alma
 7. Kaplan Hidajet
 8. Lemeš Huso
 9. Česa Isma

10. KULA BANJER

 1. Šukrija Fikret
 2. Trnčić Nermin
 3. Numanović Hamdija
 4. Ibrišimović Munib
 5. Semić Nusret

11. KOLOŠIĆI

 1. Mušinbegović Amir
 2. Suša Rešad
 3. Pinjić Nezir
 4. Bajrić Nazif
 5. Begić Ševko

12. KRALUPI

 1. Džafić Edin
 2. Smajlović Elvir
 3. Jašarević Ševko
 4. Pirija Faruk
 5. Sudžuka Salko
 6. Delić Alen
 7. Javorovac Šele

13. LIJEŠEVA

 1. Ohran Akif
 2. Ohran Eldin
 3. Halilović Fikret
 4. Odobašić Dženan
 5. Ohran Zahid

14. MOŠTRE

 1. Dervišević Ismet
 2. Gaši Muhamed
 3. Kapo Dženan
 4. Hadžialić Almir
 5. Dinar Samir
 6. Merdić Hašim
 7. Omanović Bečir
 8. Skeledžija Edin
 9. Omerbegović Salih

15. NOVO NASELJE

 1. Džafić Esmir
 2. Jamaković Reuf
 3. Elezović Mersid
 4. Tahmaz Amra
 5. Pašalić Nermin
 6. Kardaš Kemal
 7. Salčinović Muhamed
 8. Kapetanović Asim
 9. Bukva Edin

16. ORAŠAC

 1. Begić Adnan
 2. Dervić Izet
 3. Durić Salem
 4. Dervić Muham
 5. Čehajić Izet

17. PODVNCI

 1. Zukan Nihad
 2. Spahić Miralem
 3. Spahić Vahid
 4. Kaljun Miralem
 5. Velić Hajrudin
 6. Hasić Nazif
 7. Mlivić Vehid

18. PORJEČANI

 1. Genjac Dževad
 2. Lepić Sabit
 3. Begić Naser
 4. Šabanović  Šefik
 5. Bajtarević Mustafa
 6. Fazlić Ejub
 7. Ganić Rusmir

19. ROSULJE

 1. Balta Amir
 2. Gazić Adnan
 3. Novokmet Mahir
 4. Subotić Siniša
 5. Njegović Avdo
 6. Begović Nedim
 7. Karavelić Emin
 8. Ruvić Irfan
 9. Novokmet Alma

20. RADOVLJE

 1. Mihaljević Tajib
 2. Goralija Senad
 3. Suljić Fahrudin
 4. Nukić Nail
 5. Pušćul Refik
 6. Ibrišević Munir
 7. Valjevac Mahir

21. STARI GRAD

 1. Novokmet Mirza
 2. Limo Asim
 3. Mameledžija Suvada
 4. Kelemiš Emsur
 5. Halilbegović Muhamed
 6. Mimić Zineta
 7. Šahinović Senad
 8. Mulić Kemal
 9. Čelik Smajo

22. TOPUZOVO POLJE

 1. Kajević Medin
 2. Dragunić Esmer
 3. Hajdarević Meho
 4. Osmanović Refija
 5. Zukić Izet
 6. Kovačević Mirza
 7. Tokmo Amir

23. TUŠNJIĆI

 1. Huseljić Ešref
 2. Karavdić Nermin
 3. Huseljić Adem
 4. Ašćalić Himzo
 5. Galić Niko

24. VRATNICA

 1. Hodžić Mirzet
 2. Habibović Esmir
 3. Pulo Mahir
 4. Čabaravdić Anes
 5. Fejzić Selver

25. ZIMČA

 1. Kurgaš Refik
 2. Kozina Mato
 3. Bukić Mirza
 4. Suljić Midhat
 5. Suljić Ibrahim
 6. Buko Emir
 7. Omanović Amar

26. ŽELJEZNIČKA STANICA

 1. Šećerović Midhat
 2. Kunić Ibrahim
 3. Ahmiš Seid
 4. Mašetić Muamer
 5. Prolaz Sidik

 

U skladu sa članom 60. Statuta općine Visoko – Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik općine Visoko”, br.1/11 ) ,  rezultate izbora za članove savjeta mjesne zajednice potvrđuje Općinsko vijeće odlukom .

visoko.gov.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close