Održana 44. sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera radi njegova usklađivanja s međunarodnim standardima i preporukama Vijeća Europe.

Prijedlogom zakona definirana je obveza zavoda ili drugih institucija u kojim se izvršavaju mjere pritvora ili izdržavaju kaznene sankcije da dostavljaju mjesečna i periodična izvješća Ministarstvu pravde kako bi se unaprijedila međusobna suradnja,  poboljšalo informiranje i prikupljanje relevantnih podataka o broju pritvorenika i zatvorenika, ostvarivanje zajamčenih prava, korištenje pogodnosti te disciplinskim procedurama i drugim važnim pitanjima u ovoj oblasti.
Izmjenama i dopunama Zakona koje će Ministarstvo pravde uputiti u parlamentarnu proceduru uvodi se specijalizirana stručna obuka za određeni broj zavodskih službenika koji će raditi sa stranim zatvorenicima s ciljem boljeg razumijevanja i pružanja pomoći za uspješnije rješavanje njihovih problema.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Generalnog tajništva Vijeća ministara, donijelo je Odluku o odobravanju Projekta kupovine/nabave objekata za smještaj institucija Bosne i Hercegovine, koji će biti uvršten u Program višegodišnjih kapitalnih ulaganja za razdoblje 2012. – 2014. godine. Na ovaj način Vijeće ministara BiH želi započeti sistemsko rješavanje problema smještaja institucija Bosne i Hercegovine i dugoročno ostvariti uštede u trošenju proračunskog novca jer na godišnjoj razini troškovi zakupa za smještaj institucija iznose oko 9,5 milijuna KM.
Prema Odluci, sredstva osigurana u proračunu za ovu godinu u iznosu od 20 milijuna KM koristit će se za financiranje rješavanja prioritetnog smještaja i opremanje objekata institucija BiH u Banjoj Luci, Sarajevu, Mostaru, Tuzli i Istočnom Sarajevu.
Za financiranje ovog projekta osigurana su sredstva, i to: 7,2 milijuna KM od prodaje Vojarne Maršal Tito, a 12,8 milijuna KM namjenska su sredstva od akumulirane dobiti Službenog glasnika BiH u 2013. godini, u skladu s ranijim zaključkom Vijeća ministara BiH.
Zaključeno je da se prilikom izrade globalnog fiskalnog okvira za razdoblje od  2014. do 2016. godine planiraju sredstva za nastavak projekta kupovine/nabave objekata za smještaj institucija Bosne i Hercegovine.
Prethodno je Vijeće ministara BiH primilo k znanju Informaciju Uprave za neizravno oporezivanje BiH o višegodišnjim kapitalnim ulaganjima.
Zadužena je Uprava da ovu informaciju dostavi Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje koji će pripremiti odgovarajuće zaključke i dostaviti ih Vijeću ministara BiH na usvajanje.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o zaduženju Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine za personalizaciju, tehničku obradu i vođenje evidencije o putnim ispravama za izbjeglice.
Izdavanje putnih isprava za izbjeglice u skladu je s bh. obvezama proisteklim iz Konvencije o statusu izbjeglica iz 1951. godine i Mape puta za liberalizaciju viznog režima.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Analizu vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, s ocjenom stanja vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine i prijedlozima mjera za njeno poboljšanje.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa zaduženo je da relevantnim državnim, entitetskim i institucijama Brčko Distrikta dostavi prijedlog mjera za poboljšanje vanjskotrgovinskog položaja Bosne i Hercegovine.
Prema Informaciji, ukupan opseg vanjskotrgovinske razmjene u 2012. godini iznosio je 23,11 milijardi KM, što je za 636,64 milijuna KM ili 2,68% manje u odnosu na opseg razmjene ostvaren u 2011. godini. U 2012. godini uvezena je roba u vrijednosti od 15,25 milijardi KM, što je za 1,76% manje u odnosu na  prethodnu godinu, a izvoz je iznosio 7,86 milijardi KM i bilježi pad od 4,43% u istom razdoblju. Tako je trgovinski deficit iznosio 7,39 milijardi KM, što je za 1,26% više u odnosu na 2011. godinu. Uvoz iz zemalja Europske unije u ukupnom bh. uvozu sudjeluje s 46,93%, a u ukupnom bh. izvozu ostvaruju sudjelovanje od 57,94%
Među 18 predloženih mjera za poboljšanje vanjskotrgovinskog položaja BiH su usvajanje i implementiranje odgovarajućih strateških razvojnih dokumenata, a prije svih izvozne, industrijske i agroindustrijske strategije; implementiranje preporuka za uklanjanje barijera ulaganjima; potpora izgradnji sustava navodnjavanja, osiguranja i primjene suvremenih agrotehničkih mjera u poljoprivrednoj proizvodnji; ubrzanje procesa usklađivanja regulative s Europskom unijom i implementacija već harmoniziranih propisa; pokretanje aktivnosti za zajednički nastup na trećim tržištima s drugim zemljama, prvenstveno sa zemljama iz regije, te potpora uspostavljanju „geografskih oznaka“ za određene bosanskohercegovačke poljoprivredne proizvode, itd.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je većinom glasova Prijedlog odluke o osnivanju ad hoc povjerenstva Parlamentarne skupštine BiH za provođenje postupka imenovanja Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, koju će Ministarstvo komunikacija i prometa dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH na usvajanje.
Za članove povjerenstva predloženi su: Borjana Krišto, izaslanica u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH; Darko Babalj, zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH; Mehmed Agović, savjetnik ministra za komunikacije i promet BiH; dr. Lejla Turčilo, komunikolog, profesorica na Fakultetu političkih znanosti u Sarajevu; Ivan Vukoja, sociolog, glavni urednik Magazina za političku kulturu i društvena pitanja STATUS – Mostar; i mr. Dragana Dardić, Banja Luka, izvršna direktorica Helsinškog parlamenta građana.
Povjerenstvo objavljuje javni natječaj i nakon provedene procedure utvrđuje listu 14 najuspješnijih kandidata koju dostavlja Vijeću ministara BiH.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o dopunama Odluke o određivanju međunarodnih graničnih prijelaza za promet naoružanja i vojne opreme, opasnih, eksplozivnih i radioaktivnih materija i sredstava dvojne namjene.
Dopunom Odluke definira se da će se preko međunarodnog graničnog prijelaza “Brod” vršiti izvoz i uvoz tečnih naftnih derivata, tečnog naftnog plina, naftnog bitumena te tečnog i granuliranog sumpora.
Promet roba preko međunarodnog graničnog prijelaza “Brod” – “Slavonski Brod” vršiti će se u razdoblju od 22.00 do 6.00  sati ujutro.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva financija i trezora, donijelo je Odluku o prijenosu odobrenih a neutrošenih 1.973,439,30 KM iz proračuna bh. institucija i međunarodnih obveza BiH Vladi Republike Srpske za rekonstrukciju bolnice Kasindo shodno instrukciji Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske dužno je ova sredstva iskoristiti za rekonstrukciju bolnice Kasindo te će o namjenskom korištenju ovih sredstava dostaviti izvješće Vijeću ministara BiH.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za europske integracije o održavanju 4. plenarnog sastanka Strukturiranog dijaloga o pravosuđu 8. i 9. 4. 2013. godine u Brčkom i dalo suglasnost na predloženi dnevni red i sastav bh. izaslanstva na ovom sastanku.
Usvojen je i Dokument za diskusiju za 4. plenarni sastanak, kojeg su se dužni pridržavati predstavnici institucija BiH koji sudjeluju na sastanku.
Direkcija za europske integracije zadužena je da Dokument za diskusiju i listu sudionika dostavi Europskoj komisiji te da poduzme sve potrebne aktivnosti na organizaciji 4. plenarnog sastanka Strukturiranog dijaloga o pravosuđu.
Na sastanku će, između ostalog, biti razmatrano provođenje Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina s naglaskom na financijsku potporu i regionalnu suradnju, reformu pravosuđu, kao i djelotvornost, efikasnost i nezavisnost pravosudnih tijela i institucija.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za europske integracije o usvajanju Programa višekorisničke IPA-e za 2013. godinu unutar komponente Pomoć u tranziciji i izgradnji institucija, za koji je Europska komisija izdvojila do 100.050.000 eura iz proračuna IPA-e za financiranje projekata u oblastima reforme javne uprave, pravde i unutarnjih poslova, razvoja privatnog sektora, transporta i energetske infrastrukture, okoliša i klimatskih promjena te socijalnog razvoja.

Vijeće ministara BiH odredilo je Zorana Tegeltiju, ministra financija u Vladi Republike Srpske (RS) za zamjenika guvernera ispred Bosne i Hercegovine u Svjetskoj banci (WB), o čemu će Ministarstvo vanjskih poslova izvijestiti Svjetsku banku.
Ministar financija Tegeltija zamijenit će na ovoj dužnosti ranijeg predsjednika Vlade RS koji je bio zamjenik guvernera ispred BiH u Svjetskoj banci.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Generalnog tajništva Vijeća ministara BiH, razmotrilo je Pregled realizacije zaključaka Vijeća ministara BiH za razdoblje od 13. 2. do 31. 12. 2012. godine s ukupno održane 33 sjednice, u kojem se navodi da je od 827 zaključaka, realizirano 763 ili 92%, dok su nerealizirana 64 zaključka.
Zadužena su ministarstva i druge institucije koje nisu u cijelosti realizirali zaključke Vijeća ministara da ih bez daljnjeg odlaganja u cijelosti provedu te da ubrzaju aktivnosti za zaključke čija realizacija zahtijeva dulje vremensko razdoblje ili suradnju s drugim institucijama.
Zaključeno je da i ubuduće realizacija zaključaka Vijeća ministara treba biti prioritet svih ministarstava i drugih institucija.

www.magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close