Održan sastanak Radne grupe za zaštitu djece

U Maloj sali Općine Visoko danas je održan prvi sastanak Radne grupe za zaštitu djece. Inicijativu za formiranje ove Radne grupe dala je Općinska načelnica Amra Babić u saradnji sa humanitarnom organizacijom World Vision kroz implementaciju više projekata na istu tematiku.

Sastanku su prisustvovali predstavnici odgojno – obrazovnih institucija, JU “Centar za socijalni rad”, JU “Centar za mentalno zdravlje”, Udruženja porodica šehida i poginulih boraca i Policijske uprave Općine Visoko.

Cilj Radne grupe je spriječiti bilo koji oblik zlostavljanja, eksploatacije ili zanemarivanja djece, kao i formiranje mehanizama šta konkretno uraditi i kome se obratiti u ovim slučajevima, te implementiranjem projekata potaknuti zajednicu da se uključi u rješavanje navedenih problema.

Zaključak koji je donesen uključuje preventivno djelovanje prema roditeljima i djeci uz sudjelovanje nastavnika koji će biti upoznat sa problemom kroz Nastavničko vijeće.

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close