Odluka o razvrstavanju lokalnih cesta na području Zeničko-dobojskog kantona

Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 187.sjednici, održanoj 15.10.2014. donijela je odluku o razvrstavanju lokalnih cesta na području ZE-DO kantona.

U skladu sa Uredbom o mjerilima i kriterijima za kategorizaciju cesta (Službene novine Federacije BiH br.62/11), a na osnovu prijedloga nadležnih općinskih organa, ovom odlukom utvrđuju se lokalne ceste na području Zeničko-dobojskog kantona i to na području općina Breza, Doboj Jug, Kakanj, Maglaj, Olovo, Tešanj, Usora, Vareš, Visoko, Zavidovići, Zenica, Žepče.

Na području općine Visoko utvrđuju su lokalne ceste (ukupno 79.20 kilometra) i to:

 

Nova kategorija/oznaka ceste          Naziv ceste

 

L 098-001                                        M221- ČIFLUK

L 098-002                                        BUCI-GODUŠA

L 098-003                                        VISOKO-PODVINCI

L 098-004                                        R403-PORJEČANI

L 098-005                                        ARNAUTOVIĆI- DOBRINJE

L 098-006                                        UVORIĆI- MALI TRNOVCI

L 098-007                                        BRADVE-LIJEŠEVA

L 098-008                                        CIGLANE-KOLOŠIĆI

L 098-009                                        R403-GORNJA ZIMČA

L 098-010                                        R403-GONJE MOŠTRE

L 098-011                                        R403-GORNJA SEOČA

L 098-012                                        R403-SRHINJE

L 098-013                                        R403-GORNJA VRATNICA

L 098-014                                        M221-TUŠNJĆI

L 098-015                                        S.CIGLANA-VISPAK

L 098-016                                        R403-KULA BANJER

L 098-017                                        MALO ČAJNO-PRHINJE

L 098-018                                        PORJEČANI-GORNJI PORJEČANI

L 098-019                                        R403-B MAHALA

L 098-020                                        KONĐILO-DŽINDIĆI

L 098-021                                        R403-HLAPČEVIĆI

L 098-022                                        M221-GRAJANI

L 098-023                                        R403-DUBRAVE

L 098-024                                        M221-DOLIPOLJE-VRELA

L 098-025                                        M221-ZBILJE

L 098-026                                        R403-OKOLIŠĆE

L 098-027                                        R403-RADINOVIĆI

 

 

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close